© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ДЖАН БИ (ок. 925)

張泌

《蝴蝶兒》                                                                      По мелодия "Пеперуди“

蝴蝶兒                                                                            Пеперуди
晚春時                                                                            в края на пролетта.
阿嬌初着淡黃衣                                                            Първо, светложълта дреха облича момата,
倚窗學畫伊                                                                    и на прозореца опряна, учи се да ги рисува.
還似花間見                                                                    Изглежда съзира, как сред цветята,
雙雙對對飛                                                                    една подир друга, в двойка летят.
無端和淚拭燕脂                                                            Без повод със сълзи ружа изтрива,
惹教雙翅垂。                                                                 пеперудите прави криле да сведат.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.