© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ЦАО ДЖЪ (192 – 232)

曹植

七步詩                                                   Стих, в седем крачки съчинен¹
                        

煮豆燃豆萁                                           На бобови вейки и стъбла разпалени, 
豆在釜中泣                                           къкрят и плачат зърната в казана:
本是同根生                                           – От общия корен сме ние създадени, 
相煎何太急                                           защо ни варите толкоз припряно? 
                         
________________

¹ Когато по-големият брат Цао Пи се възкачил на трона, заповядал на Цао Джъ да композира стихотворение, докато направи седем крачки. Цао Джъ го съчинил, крачейки, като бобовите зърна и вейки в него са намек за тяхното неравноправие като братя. Това е по-късна редакция на стихотворението – оригиналът е шестстишие и изглежда така:
步詩  煮豆持作羹  漉鼓以為汁  萁向釜下然  豆在釜中泣  本是同根生  相煎何太急
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.