© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Кун Шао-ан (577 – ?)

孔紹安 
                                                                                                                                                                                  

侍宴詠石榴                                          По време на пир възпявам наровото дърво                                                    

可惜庭中樹                                            Мило ми е дървото сред двора –
移根逐漢臣                                            Хански сановник¹ тук го посява.
只為來時晚                                            Късно идва неговото време –
花開不及春                                            да цъфти напролет не успява².

__________________

 ¹ През 138 г.пр.Хр.. дипломатът от династията Хан – Джан Циен, по заповед на император У, извършил пътешествие в Средна Азия. Той първи донесъл в Китай сведения за планинските системи Тиеншан и Памир, за реките Сърдаря и Амударя. Достигнал Бактрия и открил път към западните страни – Великият път на коприната. С неговото име историците свързват разпространението на краставицата, люцерната, гроздето, смокинята и нара.
 ² Поетът използва историческия факт, за да се оприличи с наровото дърво. По-голямата част от живота му преминава при династията Суей. "Присаден" в новата династия Тан има желание да помогне на новия владетел, но вече е много късно поради напредналата му възраст. Използва се и фактът, че нарът цъфти през лятото, т.е. неговите таланти остават неразкрити за императора.


落葉                                                         Листопад

早秋驚落葉                                             Удивен съм, как в ранната есен капят листата.
飄零似客心                                             Блуждаят самотно, като на скитник сърцето.
翻飛未肯下                                             Летят, превъртат се, не падат на земята.
猶言惜故林                                             Изглежда, жалят те за родните дървета.
 
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.