© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

НИЕ И-ДЖУН (837 – ок. 884)

聶夷中

公子家                                                              В дома на знатния младеж

種花滿西園                                                      Навред с цветя градината е засадена,   
花發青樓道                                                      разцъфнаха, и по пътечките се притъмни.
花下一禾生                                                      Покрай цветята житен клас покара,
去之為惡草                                                      младежът знатен като плевел го изкорени!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.