© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

МА ДЖЪ-ЮАН (1250 – 1321)

馬致遠                           

《天淨沙》                                                                 По мелодията “Пясъци под ясно небе”

秋思                                                                          Есенни мисли


枯藤老樹昏鴉                                                          Гарвани в здрача. Сухи лиани на старо дърво.
小橋流水人家                                                          Нечий дом. Под малко мостче поток се разлива.
古道西風瘦馬                                                          Западен вятър. По старинния друм конче дръгливо.
夕陽西下                                                                  Слънцето на запад отива.
斷腸人在天涯                                                          Човек накрай света тъга сърцето му разбива.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.