© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ГАН БАО (? – 336)

ГАН БАО (?– 336)


干宝                                                                       ГАН БАО


《搜神记》                              От "Издирени и записани чудновати истории"¹          

卷一                                                                Първи свитък

     Шъннун шибал с червен камшик тревите и така узнавал тяхната природа – отровни ли са, или не; за жар ли са или за студ, а по мириса и вкуса² им определял над каква болест имат власт. Посял и зърнените растения за хората.
     Затова в Поднебесната го нарекли Шъннун – Чудотворния земеделец³.

__________________
                                                    
¹
Цитираните откъси от  "Ган Бао. Издирени и записани чудновати истории" (С.,"Народна култура",1986 г.), включват първите ми преводи от периода 1980 – 1983 г. Всички бележки под линия са дело на София Катърова, благодарение на която този сборник, написан в жанра сяошуо (малки истории), бе завършен и отпечатан през 1986 г.
² Според "Канон на основните растения" целебните треви имат пет вкуса: кисело, солено, сладко, горчиво, лютиво.
³ Шъннун – Чудотворния земеделец – един от централните герои на китайската митология, първият билкоберач и земеделец в Китай. Преданието гласи, че когато Шъннун се родил, от небето се изсипало просо като дъжд и той тутакси започнал да оре земята и да засява просото. В "Древнокитайски мислители" (С., "Наука и изкуство", 1981 г.) се среща като Свещен земеделец.
             
                                                                                                                      *  *  *

     По времето на Шъннун – Чудотворния земеделец, Чъсундзъ¹ – Учителя Червен бор бил Повелител на дъжда. Гълтал прах от воден нефрит² и учел на същото Шъннун. Влизал в огъня, без да изгаря³. Стигал до планината Кунлун и прониквал в каменния дом на Сиуанму – Повелителката на Запада. Качвал се и слизал оттам с вятъра и дъжда.
     Една от дъщерите на Йенди – Прародителя на огъня, догонила Чъсундзъ, станала безсмъртна и тръгнала с него.
     По времето на Гаосин, Чъсундзъ отново станал Повелител на дъжда и бродел сред хората.
     Сегашната длъжност Повелител на дъжда води началото си оттогава.

__________________

¹
Борът и червеният цвят са символи на огнената стихия. Огънят се възприема като средство за общуване с небето.
²
От текста не е ясно дали е гълтал прах от воден нефрит или нефрит, стрит на прах, с течност. По-вероятно второто, тъй като в трактата на Гъ Хун (IV в.) "Баопудзъ" ("Учителят, обгърнал простотата") – даоиско съчинение по алхимия, намираме подробно описание за храната на Чъсундзъ: нефрит, стрит на прах, с течност от кръвта на "черно насекомо". Така Чъсундзъ придобил способността да възсяда дима, да се издига и спуска, т.е. станал безсмъртен. Вж. бел.7.
³ В друг вариант на текста се казва, че Чъсундзъ можел да влиза в огън и да изгаря. По всяка вероятност е по-ранен препис, който отразява първоначалната представа за безсмъртието.
Кунлун е свещена планина в древнокитайската митология, обител на прародителя Хуанди, а по-късно обител на Сиуанму и безсмъртните вълшебници.
Сиуанму – букв. Майка на западните царе. Женско божество в китайската митология. Наричат я още Повелителка на Запада. Според преданията, в двореца си в планината Кунлун, пазела еликсира на безсмъртието. 
Йенди – Прародителя на огъня. Наричат го още Повелител на Юга; един от митичните прародители.
Според най-ранните китайски представи, безсмъртие получава душата на човек при изгаряне на трупа
му, веднага  след  смъртта. В по-късните представи, човек става безсмъртен, след като продължително време е приемал прахта, приготвена от треви, минерали, дървесни гъби и е практикувал различни дихателни и физически упражнения. Постепенно безсмъртният човек (сиен) придобивал и свръхестествени способности, затова бил наречен шънсиен – безсмъртен вълшебник.
                                                                                                                        *  *  *
  
По времето на Хуанди¹ – Жълтия прародител, живял Дзъю – Червения пълководец. Не вкусвал от петте зърнени² растения,
хранел се с цветовете на различни треви. При владетеля Яо³ станал дърводелец. Можел да се издига с вятъра и да се спуска с дъжда. По едно време продавал и стрели на пазара пред градските порти.
    Затова го нарекли още Джуофу – Баща на стрелите.
__________________

¹ Хуанди – Жълтия прародител – един от древните митични императори на Китай. Според китайската историография управлявал през XXVII – XXVI в. пр. н. е.
² Петте зърнени растения (угу) – ориз, просо, ечемик, пшеница и боб.
³ Яо – един от петимата митични императори в древен Китай, управлявал страната сто години. Образец на мъдър и добър владетел.
                                                                                                                  
                                                                                                                       *  *  *

    По времето на Хуанди – Жълтия прародител – живял Нин Фъндзъ. Преданията разказват, че бил началник на неговите грънчари. Веднъж един странен човек го посетил и му показал как да владее огъня. Той умеел още да изпуска и поглъща петоцветен¹ дим и дълго обучавал Фъндзъ на това изкуство. След време Фъндзъ сам наклал огън и влязъл в него. Издигнал се във въздуха и се спуснал с дима. Разгледали изстиналата пепел – костите му сякаш били в нея. Хората погребали пепелта на север от град Нин.
    Ето защо го нарекли Нин Фъндзъ.

__________________

¹ Способността на човек да изпуска петоцветен дим (усъ йен) говори за възможностите му да влиза в контакт с космоса. Петте цвята са свързани с петте природни стихии.
  
                                                                                                                        *  *  *

    Уо Цюан събирал билки в планината Хуайшан¹. Обичал да яде борови семена, затова по тялото му поникнали косми, дълги цяла педя, а очите му станали квадратни². Можел да лети, догонвал препускащи коне. От боровите семена изпратил на владетеля Яо. Но Яо нямал време да яде от тях.
    Борът бил особен – който се хранел със семената му, живеел по триста години.

__________________

¹ Планините Хуайшан (Ясенова), Суeйшан (Джинджифил планина), Суншан (Висока планина), Хушан (Чаша планина), Дзяошан (Опърлена планина) и др. съществуващи днес, са известни в китайската митология като места, където живеели безсмъртните вълшебници.
² Така изглеждали всички безсмъртни вълшебници.
 
                                                                                                                       *  *  *

    По времето на династията Ин¹, Пъндзу² –  Дълголетния прародител, бил сановник. Фамилията му била Циен, а името – Кън. Бил потомък на владетеля Джуан Сю и среден син на Лу Джун. Надживял династията Ся и достигнал края на династията Шан. Наричали го Седемстотингодишния. Хранел се с гъби, които растели по канеленото дърво.
    В Лиян имало светилище, изградено в чест на Пъндзу.
    Поколенията преди нас казвали: "Помолиш ли се там за вятър или дъжд, непременно те спохождат!"
    Отляво и отдясно на светилището стояли два тигъра. И до ден-днешен по земята пред храма личат следи от лапите им.

___________________

¹ Ин – древна династия, XIV – XI в. пр. н. е.
² Пъндзу  –  Дълголетния прародител — легендарен дълголетник, според преданието живял над седемстотин години.
 
                                                                                                                      *  *  *

    По времето на Чън, владетел на Джоу, в областта Шу¹ живял Гъ Йоу от племето цян². Обичал да дяла овце от дърво. После ги продавал. Един ден влязъл в Шу, възседнал дървен овен. Владетелят и висшите сановници го подгонили, но той се скрил във високата и безкрайна планина Суейшан, която се издигала на югозапад от планината Ъмейшан³.
В планината Суейшан растели безброй прасковени дървета. Никой от преследвачите на Гъ Йоу не се завърнал – всички до един познали тайната на безсмъртието.
    Има поговорка: „Сдобиеш ли се с праскови от Суейшан, безсмъртен може и да не станеш, но ти стига да си знаменит“.
    В подножието на планината съградили десетки светилища.

__________________

¹ Шу – древното название на сегашната провинция Съчуан, в югозападната част на днешен Китай.
² Племето цян е едно от "варварските" племена, населявали западните покрайнини на Китай през II в. пр. н. е.
³ Планината Ъмейшан е известна с многото си храмове и природни богатства.
В китайската митология прасковата е свещено дърво. От нея правят тоягата, с която прогонват нечистите сили.
Плодовете ù се смятат за вълшебен плод на дълголетието. Планините, където отиват безсмъртните вълшебници са с прасковени дървета.

                                                                                                                        *  *  *

    Цуей Уъндзъ бил от местата край планината Тайшан¹. При Уан Дзъцяо се учил как да постига безсмъртие.
    Веднъж Дзъцяо се превърнал в бяла цикада². Набрал билки и ги подал на Уъндзъ. Ужасеният Уъндзъ грабнал копието си, прицелил се в цикадата и я пронизал, но изтървал билките и като погледнал надолу, видял мъртвото тяло на Уан Дзъцяо. Пренесъл го в дома му  го захлупил с един изпочупен кош. След миг трупът се превърнал в птица. Цуeй Уъндзъ повдигнал коша – видял как птицата трепнала с криле и отлетяла.

__________________

¹ Планината Тайшан в провинция Шандун е една от петте свещени планини (Тайшан, Хушан, Хъншан, Суншан, Хуайшан) в Китай.
² Цикада – насекомо от рода на жътварките и щурците. Символизира мимолетността и измамността на земното съществуване, образ на многобройните метаморфози на битието.

                                                                                                                        *  *  *

     Сиен Шапката от царство Сун се препитавал с риболов. Така живял край реката Суйшуей повече от сто години. Понякога, когато наловял риба, я пускал обратно в реката, понякога я продавал или я изяждал. Винаги носел шапка и пояс. Отглеждал и лиджъ¹. Хранел се с цветовете и плодовете му. Дзингун, владетелят на царството Сун, много искал да узнае тайната му, но Сиен Шапката не пожелал да му я разкрие и затова го убили.
    След десетки години видели Сиен Шапката, седнал върху градските порти, да свири на цин². Свирил десетина дни и изчезнал.
     Оттогава във всеки дом на царство Сун го почитат като божество.

_________________

¹Лиджъ – дърво, растящо в Южен Китай, чиито плодове имат необикновено тънък вкус, наричат го още "цар на дърветата". 
²Цин – музикален струнен инструмент, струните се закрепвали на правоъгълна резонираща дъска. Един от най-древните инструменти в Китай, наподобяващ цитра. 

                                                                                                                        *  *  *

      Дзуо Цъ, или още Юенфан, бил родом от Лудзян. На младини обладавал чудодейна сила. Един ден бил на пир у                владетеля Цаогун, който, оглеждайки насъбралите се, казал усмихнат:
      – Скъпи гости, за днешното тържество съм приготвил твърде малко изискани ястия. Липсва нарязан на тънко костур от
река Усун.
      – Не е трудно да се намери – обадил се Юенфан и помолил да му донесат меден тас. Напълнил го с вода, хвърлил вътре бамбукова въдица със стръв и само след миг изтеглил един костур. Цаогун плеснал от учудване силно с ръце, а гостите били поразени.
     – Една риба няма да стигне за всички тук –  рекъл владетелят. –  Чудесно би било да са две. Юенфан отново хвърлил въдицата в таса и мигом изтеглил две риби по три чъ и нещо, живи, великолепни. Цаогун сам нарязал рибата и любезно я предложил на гостите. После добавил:
      – Сега, когато намерихме костур, съжалявам, че няма пресен джинджифил от Шу.
      – И това може да се намери –  отговорил Юенфан.
      Цао гун се боял, че Юенфан ще купи джинджифил някъде наблизо, затова рекъл:
      – Преди време изпратих хора в Шу за брокат, сега тъкмо ще има кому да наредя да извести пратениците ми –  нека купят още две парчета плат! Юенфан тръгнал за Шу, върнал се след миг с пресен джинджифил и докладвал:
      – Край магазините за брокат видях пратениците ви и им заръчах да купят още две парчета. Минала година. Пратениците на Цао гун се върнали и наистина донесли две парчета плат в повече. Владетелят ги разпитал и те му казали:
       – Точно преди година, на еди-кой си ден, през еди-коя си луна, край магазините за брокат срещнахме един човек и той ни предаде вашата заповед.                                                                
      Веднъж владетелят излязъл из околностите на града. Придружавали го стотина души. Юенфан донесъл делва вино и парче сушено месо. Сам се заловил да налива от делвата и да реже месото. Сановниците яли и пили до насита –  стигнало за всички. Владетелят бил озадачен и заповядал да разберат каква е работата. Разпитали търговците. Станало ясно, че предния ден от лавките им изчезнало всичкото вино и всичкото сушено месо. Разгневил се владетелят и си наумил да убие Юенфан.
     Заповядал да го хванат, докато е в господарското имение, но Юенфан влязъл в стената и мигом изчезнал. Вдигнали войници да го търсят. Някой го забелязал на пазара, понечил да го задържи, но изведнъж хората на пазара до един заприличали на Юенфан – как да се разбере кой е истинският. След време го срещнали на върха на планината Янчъншан. Отново поискали да го заловят, но той избягал и се шмугнал в многобройно стадо овце. Цаогун разбрал, че няма да успее да хване Юенфан. Заповядал да му предадат: „Цаогун няма намерение да ви убива. Просто искаше да изпита вашето изкуство и понеже вече го доказахте, желае само да се срещнете.“ Изведнъж един стар овен подвил предните си крака, застанал като човек и изрекъл:
     – На ваше разположение съм!
     Войниците веднага решили: "Този овен е Юенфан!“ – и един през друг се спуснали към него. Ала тутакси цялото стадо овце се превърнали в овни, които подвили едновременно крака и изправени като хора, проговорили: „На ваше разположение съм!“
     Така и не успели да открият Юенфан и да го заловят.
     (А Лаодзъ¹ твърди: „Тревогите ми идват от това, че имам тяло. Ако нямах, какви тревоги можех да имам?“ Казват, че такива като Лаодзъ умеят да остават без тяло. Не са ли прозорливи?)

___________________

¹ Лаодзъ (VI в. пр. н. е.) е основоположник на философското учение даоизъм. По традиция се смята, че е написал "Книга за Дао и Дъ" (Даодъдзин). Предполага се, че текстът в скоби е добавен от издателя на сборника.

                                                                                                                      *  *  *

      Живял в царството У човек на име Сю Гуан.
      Веднъж на пазара той извършил вълшебство. Примолил се на един търговец да му даде тиква, но оня отказал. Тогава Сю Гуан изпросил няколко тиквени семки. Разровил с пръчка земята и ги посял. Само след миг семките поникнали, плъзнали ластари, разцъфнали цветове и вързали тикви. Сю Гуан опитал една. Дал и на скупчилите се наоколо. Ала когато продавачите се върнали при стоката си, видели, че всичко е изчезнало.
      Сю Гуан винаги точно предсказвал кога ще има наводнение и кога суша.
     Друг път минавал край вратата на големия пълководец Сун Чън. Повдигнал полите на дрехата си и се забързал, като    плюел около себе си. Някой го попитал защо прави така, а той отвърнал:
     – Не мога да понасям миризма на кръв и вонящо месо!
Сун Чън го чул, разгневил се и го убил. Отсекли главата на Сю Гуан, ала кръв нямало. След време Сун Чън помогнал да свалят невръстния още император. На престола се възкачил Дзинди. Дошло време Сун Чън да се поклони пред гробницата на императорите. Седнал в каляската си, но извил силен вятър, разлюлял каляската и я прекатурил. Сун Чън съзрял на един бор Сю Гуан – пляскал с ръце, сочел го с пръст и му се смеел. Сун Чън разпитал приближените си, но те не били забелязали нищо.
     След време Дзинди обезглавил Сун Чън.

                                                                                                                 
     *  *  *

卷八                                                                   Осми свитък

    По времето на Мугун, владетел на Цин, един човек от Чънцан копаел земята и изровил нещо, приличащо на овен, но не било овен; на свиня, но не било свиня. Вързал го човекът и го повлякъл след себе си, за да го подари на Мугун. По пътя си срещнал две деца – момче и момиче. Те му рекли:
    – Това животно се казва Ао Старицата. Храни се под земята с мозъка на мъртвите. Ако искате да го убиете, промушете главата му с кипарисова пръчка.
     – Тези две деца се наричат Чънбао  – Старинна скъпоценност  –  обадило се животното.  –  Този, който хване момчето, ще получи титлата уан  –  владетел на царство, а този, който хване момичето, ще получи титлата бо — владетел на област.
    Човекът от Чънцан пуснал животното и подгонил двете деца. Ала те се превърнали във фазани, литнали и се скрили в Пинлин – Тихата гора.
    Известили за случилото се Мугун и когато Мугун се отправил на голям лов, наистина  хванал женски фазан, който се  превърнал на камък. Поставили камъка между реките Уей и Циен.
     По-късно при владетеля Уънгун там бил съграден храм.
     Мъжкият фазан успял да избяга и стигнал до Нанян. В царството Цин поискали да отбележат това събитие, затова нарекли Нанян - Областта на фазаните. И днес Нанян се смята за тяхна земя.
    Когато в Чънцан извършили жертвоприношение, там се появило пурпурно сияние. То се простирало на повече от десет джана¹. Сиянието се излъчило от Областта на фазаните и влязло в храма. Разнесли се печални крясъци на мъжки фазан.
     След това Гуан У, император от династията Хан, потеглил от Нанян, за да се възкачи на трона.

________________

¹ Джан – мярка за дължина ок. 3 м.

                                                                                                                      *  *  *

卷 九                                                               Девети свитък


     При династията Хан, през  третия месец на третата година от „Смирение и хармония“, се изсипал силен дъжд. Хъ Биган бил у дома си и около обед сънувал, че знатни гости на коне и в каляски са тръгнали към дома му. Събудил се и разказал съня на жена си. Още незавършил, на вратата вече стояла възрастна жена – над осемдесетгодишна, с побеляла глава. Помолила да я скрият от дъжда. Вън валяло като из ведро, а дрехите ù били съвършено сухи. Когато дъждът спрял, Биган изпратил старицата до вратата. Тя се обърнала към него и рекла:
    – В предишния си живот сте бил добродетелен. Сега небето ви праща талисман. С негова помощ децата и внуците ви ще се умножат.
    И извадила от пазвата си деветстотин и деветдесет бамбукови дъсчици¹, дълги по девет цуна². Подала ги на Биган и добавила:
     – Така са пресметнати, че и децата, и внуците ви, ще носят на пояса си лента с печат.

______________________

¹ Бамбукови дъсчици (фудзие) – символи на властта, които императорът връчвал на местните владетели. Бамбуковите дъсчици били от две части – едната се пазела при владетеля, другата била у назначения на държавна служба чиновник. Чрез съединяването на двете части се потвърждавала истинността на назначението.
²   Цун – мярка за дължина около 3 см.

                                                                                                                     *  *  *

卷 十一                                                            Единадесети свитък


   * Ган Дзян и жена му Мо Сие¹ от царство Чу изработвали мечове за владетеля. Завършили ги едва след три години. Владетелят се разгневил и намислил да убие Ган Дзян.
    Мечовете били два   –  мъжки и женски. Мо Сие чакала дете и трябвало вече да роди. Ган Дзян рекъл:
    – Правех за владетеля мечове. Завърших ги едва след три години. Владетелят е разгневен. Отида ли при него, непременно ще ме погуби. Ако родиш момче, като порасне, кажи му да погледне към южната планина. Мечът е под бор, който расте на камък.
    После Ган Дзян взел женския меч и се упътил към владетеля. Вбесил се владетелят и заповядал да го претърсят.
    – Мечовете бяха два  –  мъжки и женски. Женският е тук, мъжкият го няма!  –  И, разлютен, убил Ган Дзян.
     Синът им достигнал пълнолетие. Попитал майка си:
    – Къде е баща ми?
   – Баща ти правеше мечове за владетеля на Чу – заразказвала тя.  – Завърши ги едва след три години. Силно разярен, владетелят го уби. Преди да отиде при него, баща ти заръча да ти кажа, че мечът е скрит под бор, който расте на камък. Щом излезеш от дома, погледни към южната планина.
    Синът излязъл и погледнал на юг. Не видял планината, но съзрял пред къщата дървен стълб върху   каменна подставка. Тозчас разсякъл със секира стълба и намерил меча. Ден и нощ мислил как да отмъсти на владетеля.
    А владетелят на Ци сънувал едно момче, чиито вежди били раздалечени на три пръста. Момчето му казало: „Искам да ти отмъстя!“
    Владетелят обещал хиляда жълтици за главата му. Момчето чуло за тези думи и побегнало. Отишло в планината. Вървяло и пеело. Срещнало някакъв странник, който го попитал:
     – Толкова си млад, защо пееш така тъжно?
     – Аз съм син на Ган Дзян и Мо Сие. Владетелят уби баща ми. Искам да му отмъстя.
     – Чух, че владетелят купува главата ти за хиляда жълтици  – рекъл странникът.  – Дай ми меча и главата си и аз ще
отмъстя вместо теб!
     – Много съм щастлив!  – отвърнало момчето и в миг си прерязало гърлото. Взело в ръце главата си и меча и ги поднесло на странника, но продължавало да стои като вцепенено.
     – Няма да те подведа! – обещал странникът и чак тогава трупът паднал напред.
     Странникът поел главата и отишъл при владетеля. Зарадвал се той, а странникът му рекъл:
     – Това е главата на един храбрец. Трябва да се свари в голям котел с вода.
    Започнал владетелят да вари главата така, както бил казал странникът. Три дни и три нощи вряла тя и все не увирала, скачала над кипящата вода, а втренчените ù очи гледали разгневено.
     – Главата на това момче не увира – казал странникът.  – Най-добре ще е сам владетелят да се приближи и да я погледне. Тогава тя непременно ще се свари.
    Приближил се владетелят към котела, а странникът замахнал с меча си и главата на владетеля се търкулнала в кипящата вода. После странникът отсякъл и своята глава и тя паднала в котела. Трите глави се разварили така, че не можели да се разпознаят. Извадили черепите от водата и ги заровили поотделно. Мястото нарекли Могила на тримата владетели. Намира се между областите Жунан и Пейчун.

__________________

¹ Най-ранният запис на тази легенда е в летописа "Пролети – Есени на царствата У и Юе" (между VII и V в пр. н. е.). "Ган Дзян бил от царството  У, а Мо Сие – негова жена. Когато Ган Дзян майсторял мечове, Мо Сие си отрязала косите, подрязала ноктите и ги хвърлила в пещта – едва тогава металът се разтопил и мечовете станали. Мъжкия нарекли Ган Дзян, а женския – Мо Сие."
  Варианти на легендата има и в други старинни книги: в някои Ган Дзян се възприема като фамилия (Гандзян), а Мо Сие като име (Мосие), тъй като не е конкретизирано тяхната връзка. В тълкуването на легендата сме се ръководили от цитирания по-горе фрагмент. Подробно за символиката на двата меча вж. Голыгина К.И. "Китайская проза на пороге средновековья", М., 1983. Разказът "Меч", поместен в сб. "Стари истории в нова редакция" от Лу Сюн, е литературна обработка на тази древна легенда. Вж. Лу Сюн "Стари истории в нова редакция". Прев. Б. Беливанова. С., 1983.

                                                                                                                       *  *  *

      Хан Пин, приближен на Кануан –  владетел на царството Сун, се оженил за девойка от рода Хъ. Била голяма красавица,
затова владетелят му я отнел. Пин възроптал, но Кануан го хвърлил в затвора и го наказал –  пратил го да строи крепостни стени.
     Хъ успяла да предаде на Пин тайно писмо, в което прикрила своите чувства с думите: „Дъждът не престава. Реката е голяма, а водите –  дълбоки. Сърцето се противи на слънчевия изгрев.“
     Владетелят заловил писмото и го показал на своите приближени, но те не могли да разтълкуват смисъла му. Единствен сановникът Су Хъ го разбрал и обяснил: „Дъждът не престава“ –  означава, че тя тъгува и страда. „Реката е голяма, а водите – дълбоки“, че двамата не ще могат да се срещнат. „Сърцето се противи на слънчевия изгрев“ означава, че сърцето на Хъ желае смъртта.
     Не след дълго Хан Пин се самоубил. Тогава Хъ оставила скришом дрехите си да загният. И веднъж, когато владетелят ù позволил да се качи на кулата, се хвърлила оттам. Придворните се опитали да я хванат, ала дрехите се изплъзнали от ръцете им и Хъ умряла. В пояса си оставила писмо, в което пишело: „За владетеля би било добре да съм жива, но за мен, наложницата му, е по-добре да съм мъртва.“ И още, желаела костите ù да бъдат погребани с костите на Хан Пин.
     Разгневил се владетелят, не искал и да чуе за това. Заповядал на местните хора да я погребат така, че гробът ù да гледа към гроба на Хан Пин. После добавил:
     – Любовта им е безкрайна. Ако могат, нека гробовете им се съединят, няма да им преча!
    За една нощ край двата гроба израснали две големи дървета – каталпи. А след десет дена пораснали още повече. Дърветата се приближили и стволовете се прегърнали, корените и клоните им се сплели. Появили се две птици –  мъжка и женска. От сутрин до вечер птиците седели в клоните на дърветата, докосвали шии и скръбно се провиквали. Гласовете им трогвали всички.
     Хората от царство Сун съжалявали Пин и Хъ и нарекли дървото – Дърво на взаимната скръб. Оттам идва изразът „взаимна скръб“.
     На юг хората казвали, че двете птици носят душите на Хан Пин и жена му.
     В провинция Суейян има град Хан Пин. И до днес за тях се пеят песни и разказват предания¹.

__________________

¹ Тази легенда е взета за сюжет на известното по-късно предание за Лян Шанбо и Джу Интай, залегнало в основата на много пиеси.

                                                                                                                     *  *  *

卷 十四                                                          Четиринайсети свитък

     Разказвало се, че в дълбока древност живял един достоен мъж, който заминал на дълъг път. В дома останала единствената му дъщеря и един жребец – гледала го дъщерята. Беден бил домът, а мястото самотно и тя често мислела за баща си. Веднъж казала на шега пред коня:
     – Ако можеш да доведеш баща ми обратно у дома, ще се омъжа за теб!
     Получил такова обещание, конят скъсал юздите и препуснал направо към мястото, където бил бащата. Сепнал се бащата, зарадвал се, като съзрял коня, и го повел със себе си. Но конят гледал все натам, откъдето бил пристигнал, и цвилел жално и непрекъснато.
     Бащата си помислил: „Този кон никога не е правил така, дали в дома ми не се е случило нещо? “Яхнал го бързо и се върнал. И понеже имал добри чувства към животното, увеличил му щедро зобта, ала конят не искал да яде. Всеки път, щом видел дъщерята да излиза от къщата, се хвърлял буйно, с радост и гняв към нея. И така много пъти. Учуден, бащата разпитал дъщеря си. Тя му разказала истината, защото мислела, че това може да е причината.
      – Мълчи! –  рекъл ù бащата. – Боя се, че си опозорила дома ни! Засега не излизай навън!
      После издебнал жребеца и го убил със стрелата си, а кожата му прострял на слънце в двора.
      Веднъж бащата отишъл някъде, а дъщеря му и съседските момичета си играли край кожата. Дъщерята я настъпила с крак и рекла:
     – Ти си животно, пък искаше да вземеш човек за жена, а? Убиха те и ти одраха кожата, кой ти е виновен? – И още недоизрекла думите, конската кожа се размърдала, надигнала се, обвила дъщерята и тръгнала.
      Засуетили се съседските момичета, изплашили се и не посмели да спасят девойката. Изтичали да  известят бащата. Върнал се той, обикалял, търсил дъщеря си и кожата, но те били изчезнали.
      След няколко дни в клоните на едно голямо дърво бащата намерил дъщеря си и конската кожа, превърнати в копринена буба, която източвала нишка. Пашкулът, намотан дебело и с умение, бил голям и съвсем различен от този на обикновените буби. Съседските жени взели копринената буба да я отглеждат и събирали многократно нейните пашкули. Нарекли дървото сан — черница. Сан означава и скръб.
     Оттогава народът се надпреварвал да сади черници, отглеждат ги и до днес.

                                                                                                                      *  *  *

    И – Стрелеца¹ измолил от Сиуанму – Повелителката на Запада, еликсира на безсмъртието. Чан Ъ²  го откраднала и побегнала към луната. Преди да тръгне, поискала от Йоухуан – Притежаващата жълто, да ù гадае и тя предсказала: „Благополучно! Бързо се приготви, сестрице, и веднага тръгни сама на запад! Ще срещнеш небесната тъма – не се плаши, не се стъписвай! После те чака бляскав успех!“
     Ето как Чан Ъ останала на луната и се превърнала в Лунна жаба.

__________________
 
¹
И – Стрелеца (Хоу И) – главен герой в китайската митология. Тъй като лявата му ръка била по-дълга от дясната, станал изкусен стрелец. Убили го слугите му, подкупени от най-добрия му ученик. Тук е записан по-късен фрагмент на легендата.
² Чан Ъ – в китайската митология жена на И – Стрелеца, богиня на Луната.

                                                                                                                       *  *  *

 卷  十六                                                         Шестнайсети свитък


    Една нощ на младини Сун Динбо от Нанян срещнал дух.
    –  Кой си ти? – попитал го Сун Динбо.
    –  Аз съм дух, а ти?
    –  И аз съм дух – излъгал го Динбо.
    –  Къде отиваш? – попитал духът.
    –  На пазар в Уан – отговорил му Динбо.
    –  И аз отивам там.
    Така тръгнали двамата. Минали няколко ли и духът казал:
    – Твърде бавно вървим. Няма ли да бъде по-добре, ако се носим един друг?
    – Прекрасно! – съгласил се Динбо.
    Най-напред духът понесъл на раменете си Динбо и като извървели няколко ли¹ , казал:
    –  Доста си тежичък, май не си дух!
    –  Аз съм млад дух, затова тялото ми е още тежко – отвърнал Динбо.
    После Динбо понесъл духа, но почти не се усещала тежестта му. Сменили се така няколко пъти. По едно време Динбо се решил да го попита:
    – Аз съм млад дух, не знам има ли нещо, от което трябва да се страхувам или от което да се пазя?
    – Пази се да не те заплюе човек! – обяснил духът.
    По едно време, както си вървели, на пътя им се изпречила река. Динбо накарал духа да премине пръв. Заслушал се – минавал безшумно. Динбо я прегазил, като пръскал и шумял.
    – Защо вдигаш такъв шум? – пак попитал духът.
    – Умрял съм наскоро, затова не съм свикнал още да преминавам реки. Не се обиждай!
    Поели към пазара в Уан. Изведнъж Динбо вдигнал духа и го качил на раменете си, като го стиснал здраво. Духът закрещял с цяло гърло.
    Най-сетне стигнали пазара. Динбо го пуснал на земята и той се превърнал в овен. Тогава Динбо го предложил за продан. И тъй като се страхувал духът да не приеме предишния си вид, го заплюл. Получил за него хиляда и петстотин монети и чак тогава си тръгнал.
    Затова хората казват: „Сун Динбо продаде дух за хиляда и петстотин монети."

__________________

¹ Ли – мярка за дължина ок. 500 м.   
     
                                                                                                                      *  *  *                                                                                                                


 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.