© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ДЖУ ДЗИН-АН (ок. 1450)

朱静庵 
                                                                                                                                      

病中作                                                                 Написах, докато бях болна

剔尽寒灯梦不成                                                      Подрязах фитила на самотната лампа, не иде сънят.                               
拥衾危坐到三更
    
                                                 До трета стража¹, в одеяло загърната, сковано седя.            
不知何处吹羌笛                                                      Откъде звуми тангутската² флейта, не зная.    
落尽梅花月满城                                                      Луната изпълни града, окапа сливовият цвят. 

_______________________ 
                                                                    
¹ Трета стража – времето от 23 до 1 часа.                                                                                                                                      

² Тангути или цяни, некитайски народности на запад от днешните провинции Гансу, Цинхай и Съчуан. Флейтата е от вертикален вид и се състои от две бамбукови тръбички  дълги по 15-20см., с по 5 дупки всяка. Тръбички-те са свързани заедно с копринени конци.
  
                                            
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.