© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ЛУО БИН-УАН (ок. 640 – 684)

駱賓王

詠鵝                                                             Гъските възпявам¹

鵝鵝鵝                                                          Гъски, гъски, гъски,
曲項向天歌                                                  шиите извиват и пеят към небето.
白毛浮綠水                                                  В зелените води плават бели перца,
紅掌撥淸波                                                  бистри вълни цепят червени крачета.

__________________

¹
Стихотворението е много популярно в Китай и се цитира в биографиите на поета поради факта, че го написва на седемгодишна възраст.  
                        
在軍登城樓                                                Във войската, изкачих кулата на градската стена¹
                                
城上風威冷                                                  Силен и леден е вятърът на стената,                           
江中水氣寒                                                  реката и въздухът в мраз са сковани.
戎衣何日定                                                  униформите ред ще наложат,
歌舞入長安                                                  с песни и танци да влезем в Чанан²?

_________________ 
              
¹ През деветия месец на 684 г. в Янджоу, Сю Дзин-йе вдига въстание срещу У-хоу – регентката и бъдещата императрица У Дзъ-тиен, което през единадесетия месец завършва с поражение. Поетът пътува като военен хроникьор с войската на бунтовниците и именно в Янджоу пише тези стихове.
² Една от столиците на Китайската империя в древността.


於易水送人                                                Изпровождане до река И¹
                                                               
此地別燕丹                                                  На това място, когато с Дан се сбогувал,
壯士髮衝冠                                                  ударили в шапката на храбреца² косите.
昔時人已沒                                                  Минало... Такива люде вече няма,
今日水猶寒                                                  до днес на И са студени водите.

_________________

¹ Река И (Ишуeй) — намира се в съвременната провинция Хъбей.
² Става дума за Дзин Къ. Сюжетът за тези стихове е от съчинението на Съма Циен "Исторически записки". Дан, наследникът на царство Ян, заповядал на Дзин Къ да убие владетеля на царство Цин и бъдещ основател на династия Цин – Цин Шъ-хуанди, който заплашвал независимостта на Ян. Когато Дзин Къ потеглил на път, всички сановници, които знаели на каква опасност се излага той, в бели траурни одежди го изпроводили до река И. Дзин Къ се просълзил, косите му щръкнали гневно, дръпнал струните на цитрата и запял: "Остро вятърът свири, водите на И са студени. Храбрецът тръгва на път, никога не ще се върне вече”. Покушението не успяло и през 227 г.пр.Хр.. Дзин Къ бил убит.

                    
在獄詠蟬                                                     В затвора, цикадите възпявам³

西陸蟬聲唱                                                  Песни на цикади слушам в есента,    
南冠客思侵                                                  тъжни мисли затворник от юг са обзели.                                                                    
那堪玄鬓影                                                  С мъка понасям черните им крила,   
來對白頭吟                                                  когато църкат за косите ми бели.
露重飛難進                                                  Тежка е росата и трудно летят,        
風多響易沈                                                  бурен вятър звуците заглушава.     
無人信高潔                                                  Не вярват в тяхната възвишеност и чистота,                                        
誰爲表予心                                                  предаността ми кой ще огласява?   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        _________________

³ Луо Бин-уан служил при император Гао-дзун. След смъртта му защитавал правата на законния наследник, но престолът бил узурпиран от императрица У-хоу, а поетът (затворникът от юг) бил хвърлен в затвора. В стихотворението той сравнява себе си с цикада, символ и на чистота и възвишеност в древната литература.  
                                           
                                 
    
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.