© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ДУ ХУН-ХЪ (ок. 846 – ок. 906)

杜荀鶴

感寓                                                                   Чувства изразявам

大海波濤淺                                                       Плитки са големите вълни в океана,
小人方寸深                                                       дълбоки — на малките хора сърцата.
海枯終見底                                                       Пресъхва морето и дъно разкрива, 
人死不知心                                                       умира човекът с душа непозната.  
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.