© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

УАН ФАН-ДЖЪ (БРАМИНЪТ УАН) (? – 670)

王梵志 

我有你不喜                                              Аз имам, ти не си отраден


我有你不喜                                               Аз имам, ти не си отраден.
你有我不嗔                                               Ти имаш, аз не ще се възмутя.
你貧憎我冨                                               Ти беден си, охолството ми мразиш.
我冨憐你貧                                               Аз съм богат, но жаля твойта беднота.
行好得天報                                               Върши добро, ще въздаде Небето.
為惡罪你身                                               Ще те накаже, правиш ли злини.
你若不信我                                               Изглежда ти не ми се доверяваш.
你且勘經文                                               С написаното в сутрите¹ свери.

_________________

¹ Сутра – сбито изразяване в древноиндийската литература, в нея се излагат различните знания и религиозно-философски учения. В сутри, построени основно под формата на диалози или беседи (на Буда и патриарсите с учениците), са описани основите на учението.


知足卽是福                                             Щастлив е, който е доволен от съдбата


知足卽是福                                              Щастлив е, който е доволен от съдбата.
不假多財錢                                              Не си честит богатство само да множиш.
谷深塞易滿                                              Тъй лесно е до горе да засипеш долината.
心淺最難塡                                              Тъй трудно – малкото сърце да утолиш.
盛衰皆是一                                              В единство са упадъкът, разцветът.
生死亦同然                                              Едно и също са смъртта, да се родиш.
無常意可見                                              За мисълта е преходното видно.
何勞求百年                                              Защо към сто години алчно се стремиш?  
 
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.