© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Хан Шан (ок. 691 – 793)

寒山

吾心似秋月                                           Съзнанието ми, сякаш есенна луна

吾心似秋月                                             Съзнанието ми, сякаш есенна луна –                   
碧潭清皎潔                                             светла, чиста в езеро зелено.
無物堪比倫                                             Няма нищо, на което да прилича –
教我如何說                                             упъти ме, как да бъде обяснено?

久住寒山凡幾秋                                   Отдавна, много есени в Студена планина живея

久住寒山凡幾秋                                     Отдавна, много есени в Студена планина живея,                                                                        
獨吟歌曲絕無懮 
                                   самотен тананикам песни, без никаква печал.                                                                           
饑餐一粒伽陀藥                                     Лек за безсмъртие вземам, щом огладнея,     
 
心地調和倚石頭                                     с разума в хармония, облегнат на скала.                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                  

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.