© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ЛИУ ЧЪ (156 – 87 г.пр.Хр.)

劉徹                                                      

落葉哀蟬 曲                                     По мелодия “Капят листата, жали цикада”¹

                                  
羅袂兮無聲                                        Копринените ѝ ръкави не шумят,                 
玉墀兮塵生                                        прах покрива стъпалата драгоценни.
虛房冷而寂寞                                    Самотен, тих и празен е домът,
落葉依於重扃                                    куп листа край вратите запрени.
望彼美之女兮安得                            Копнея за прекрасната жена², къде е?          
感餘心之未寧                                    Усещам неспокойно моето сърце...      

_________________

¹ Това стихотворение е написано във формата и стила на народните песни. Заглавието в него означава името, под който е известна народната песен и няма отношение към съдържанието.
² Лиу Чъ – лично име на император У от династия Хан. Жената, на която е посветена тази елегия, е неговата фаворитка госпожа Ли.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.