© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ДУ МУ (803 – 852)

杜牧

清明                                                                Цинмин¹      

清明時節雨紛紛                                             В деня за помен безспирно превалява.
路上行人欲斷魂                                             Друмник крачи по пътя с душа изтерзана.
借問酒家何處有                                             Къде е пивницата? – той въпрос задава.
牧童遙指杏花村                                             Селце Кайсиев цвят² показва му чобана.

_________________

¹  Цинмин – буквално Празник на чистата светлина, китайската Задушница. Най-големият пролетен празник, в който се почита паметта на мъртвите, между 4 и 6 април по европейското летоброене. На този ден китайците подновяват надписите на надгробните плочи и почистват гробовете на предците, носят храна, плодове, вино и цветя, изгарят ритуални (жертвени) пари.
² Името на селото по-късно става нарицателно за място, в което се продава качествено вино – днес има над тридесет с това название.


七夕                                                                 В нощта на седмия ден от седмата луна¹

銀燭秋光冷畫屏                                              Свещ с есенен светлик студения рисуван параван огрява.
輕羅小扇撲流螢                                              Копринено ветрило светулките да пъди не престава.      
天街夜色涼如水                                              Като ледена река са дворцовите стъпала в нощта.                
臥看牽牛織女星                                              Звездите Пастир и Тъкачка легнала тя съзерцава.                                     
_________________
   
¹ Според преданията, веднъж годишно, на този ден, който е и празник на влюбените в Китай, се срещат разделените по волята на Небесния император негова седма дъщеря – Тъкачката (звездата Вега от съзвездието Лира) и Пастирът (звездата Алтаир от съзвездието Орел). На този ден свраките сплитат мост с опашките си над Небесната река (Млечния път), по който се срещат двамата влюбени.

贈別 (二首)                                                   Посвещавам на раздяла¹ (две стихотворения)

其一                                                                  (I)


娉娉嫋嫋十三餘                                              С гъвкава и тънка снага, на тринайсет и нещо летà –
豆蔻梢頭二月初                                              клонка кардамон напъпила² в началото на пролетта.
春風十里揚州路                                              На десет ли³, в пролетния лъх из улиците на Янджоу,
卷上珠簾總不如                                              моми завеските навиват, ала не виждам сходна красота.

_________________

¹ Цикъл от две стихотворения посветени на красива певачка от публичен дом.
² Образ на обещаваща красавица, сравнявана с младите, изящни пъпки на кардамона.
³  Ли  – мярка за дължина приблизително 0.5 км.
Град в провинция Дзянсу, Източен Китай, на река Яндзъ.

贈別 (二首)                                                    Посвещавам на раздяла      

其二                                                                   (II)


多情卻似總無情                                              Изпълнен съм с чувства, но сякаш отсъстват –
唯覺樽前笑不成                                              едва пред чашата усетих, немислим е смехът.
蠟燭有心還惜別                                              Свещта сърце си има, и за раздялата скърби –
替人垂淚到天明                                              вместо мен сълзи пролива чак до заранта.

山行                                                                 Странствам в планината
                                                                                 
遠上寒山石徑斜                                             Кòсо каменна пътечка води в есенната планина –                   
白雲生處有人家                                             има къщичка една, сред облаците бели, накълбени.                   
停車坐愛楓林晚                                             В кленова гора, надвечер, спрях двуколката с възхита –                        
霜葉紅於二月花                                             листа осланени, от цветята през втора луна¹ по-червени.

________________

¹
Вторият лунен месец.
         
沈下賢                                                              Шън Ся-сиен¹
       
斯人清唱何人和                                              На този човек, със стихове свежи, кой сега ще приглася?
草徑苔蕪不可尋                                              Къде е живял, не открих: в мъх и бурени пътеки затревени.
一夕小敷山下夢                                              В нощ една склоновете на Сяофу планина² в съня си видях:
水如環珮月如襟                                              луната – пазва извита, потоци – звън на висулки нефритени³.

________________

¹ През 850 г. Ду Му  е назначен за началник на окръг Худжоу, където си припомня с уважение и тъга за известния книжовник
от Танската династия Шън Я-джъ, с второ име Ся-сиен (781 – 832), родом оттам, който през 815 г. получава най-високата учена степен дзиншъ и автор на много стихове и приказни истории.
² Планината Сяофу (Сяофушан) в окръг Худжоу, в подножието на която е живял Шън Ся-сиен.
³ Красивите метафори на луната с извитата пазва на дрехата, на водата със звън на висулки от нефрит (украшения, които се носели на поясите или парадните колани на дрехите и при ходене издавали мелодични звуци), изразяват почитта на автора към Шън Ся-сиен, неговия литературен талант и блестящ стил.

獨酌                                                                  Пия в самота
                                                                                                           
          
窗外正風雪                                                      Зад прозореца силно задуха и сняг заваля,  
擁鑪開酒缸                                                      гърненце вино отворих, над жарник надвесен.                                                 
何如釣船雨                                                      Не е ли добре на рибарска лодка в дъжда,                                                      
篷底睡秋江                                                      под навеса да заспивам в реката есенна?              
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.