© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

УЧЕНИЯ ПРИСМЕХУЛНИК ОТ ЛАНЛИН (ок. 1610)

兰陵笑笑生

金瓶梅詞話                                                       Епиграф към романа „Златна ваза с клонка сливов цвят“   
                            
四貪詞                                                                Стихове за четирите порока
                                                                                                         

酒                                                                         Вино

酒損精神破喪家                                                 Виното на душевните сили вреди, семейства разрушава,               
語言無狀鬧喧嘩                                                 речта е невъзпитана и дръзка, кавга и глъч я придружава.                   
疏親慢友多由你                                                 От роднини отчужден и от приятелите изоставен,                                      
背義忘恩盡是他                                                 морал загърбваш, доброта забравяш – туй виното означава!
              
切須戒飲流霞                                                     Незабавно откажи нектара на безсмъртните да пиеш.                               
若能依此實無差                                                 Можеш ли съвета да последваш, няма да сгрешиш.                            
失卻萬事皆因此                                                 Ако загубиш всичките неща по споменатата причина,                         
今後逢賓隻待茶                                                 то занапред, щом гости срещаш, с чай да ги гостиш!

色                                                                         Похот

休愛綠鬃美朱顔                                                 Не залюбвай хубавици чернокоси, с личица заруменени,  
少貪紅粉翠花鈿                                                 не бленувай пудра и червило¹, накити с нефрити украсени.              
損身害命多嬌態                                                 Плътта хабят и от живот лишават, с  толкоз прелести и чар,             
傾國傾城色更鮮                                                 градове покоряват, царства сломяват кипри необикновени.

莫戀此養丹田                                                     За красавици недей жадува, цинобърното поле² укрепи.                     
人能寡慾壽長年                                                 Умееш ли страстта да удържиш, жив ще си много години
從今罷卻閑風月                                                 От днеска мисли за любови празни и случайни зарежи,              
紙帳梅花獨自眠                                                 под балдахин хартиен, с цветове на слива, спи самин. 
                                                                

_______________________                                
                              
¹ Пудра и червило – в преносен смисъл красива жена.                                              
² В текста иде реч за „дантиен“ – изначалния дворец или долното цинобър-но поле, което според даоската сексуална алхимия се намира по-ниско от пъпа (половата сфера), мястото, в което се концентрират жизнените сили. 
               
財                                                                         Богатство

錢帛金珠籠內收                                                 Свила и монети, бисери и злато в ракли може да натрупаш,                    
若非公道少貪求                                                 ако не е по праведния път, не трябва алчен ти да ставаш.
親朋道義因財失                                                 Сродници, другари, чест, морал, заради богатство губиш, 
父子懷情爲利休                                                 за облага, някога баща и син, близост прекратяват.

急縮手且抽頭                                                     Свали товара бързо, отдръпни се от делата. 
免使身心晝夜愁                                                 Избягвай ден и нощ душа и тяло да тревожиш. 
兒孫自有兒孫福                                                 В живота си сполука потомците ще притежават,
莫與兒孫作遠憂                                                 не бива за деца и внуци винаги да се безпокоиш.

氣                                                                         Гняв

莫使強梁逞技能                                                 До грубост, ярост не прибягвай, с умения не се перчи –   
揮拳捰袖弄精神                                                 ръкави засукваш, юмруци размахваш, нрав да покажеш.  
一時怒發無明穴                                                 Ако за миг изригне силен гняв във жизнените точки,
到後憂煎禍及身                                                 тревога ще те завладее, злочестие ще понесеш.

莫太過免災迍                                                     Не следва да си твърде краен, бедите избегни.  
勸君凡事放寬情                                                 Съветът ми: за всяко нещо бъди спокоен ти. 
合撒手時須撒手                                                 Навреме трябва свитите юмруци да  разтвориш,  
得饒人處且饒人                                                 възможно ли е, грешките на хората прости!


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.