© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Ю СЮАН-ДЗИ (844 – ок. 871)

魚玄機 

 
遊崇真觀南樓睹                                                      Край южната кула на обителта Възвишената истина ¹ видях
新及第題名處
                                                          списък на издържалите държавните изпити²      
                                                                                                 

雲峰滿目放春晴                                                        Пролет разцъфнала, взора изпълват върхове замъглени, 
歷歷銀鉤指下生                                                        калиграфски знаци съзирам под нечии пръсти родени.    
自恨羅衣掩詩句                                                        Себе си мразя, в копринени дрехи моите стихове крия, 
舉頭空羨榜中名                                                        вдигам глава, напусто завиждам на имената изложени.

_______________________
 
Ю Сюан-дзи 
  Известна поетеса, наложница, а по-късно куртизанка и даоска монахиня, известна с борбата за равноправие и своята бисексуалност. От творчеството ѝ до днес са достигнали четиридесет и осем стихотворения.
¹ Даоски манастир в столицата Чанан, в който поетесата е изпратена от съветника Ли И, чиято наложница била тя, заради ревността на съпругата му.                                                       .                                                                                  
² Система на държавните изпити къдзю създадена през 605 г., продължила до 1905 г., за получаване на учена степен и правото за постъпване в длъжност на държавна служба. Тук е описано недоволството на поетесата, която притежава необходимите дарования, силата и знанията да издържи изпитите, но като жена няма право на участие в тях. Близо до даоската обител се намирало държавното училище, в което провеждали изпитите за длъжност, а на стълбовете на вратите окачали списъците с имената на издържалите.
      
                                                                 
贈鄰女                                                                        На съседката поднасям¹
(一作寄李億員外)
                     
                              (Друго название „Изпращам на съветника Ли И“)

羞日遮羅袖                                                                 Засрамена от слънцето, зад ръкавите се крия   
愁春懶起妝                                                                 тъгувам напролет, не ми се става за гиздения.   
易求無價寶                                                                 Много е лесно съкровище безценно да намеря, 
難得有心郎                                                                 трудно ми е мъж сърдечен, искрен, да открия!

枕上潛垂                                                                 На възглавката скришом роня сълзите,
花間暗斷腸                                                                 сред цветята стаявам сърцето разбито.
自能窺宋玉                                                                 Щом мога Сун Ю² да гледам крадешком,
何必恨王昌                                                                 защо тогава Уан Чан³ да почитам?

____________________

¹ Другото заглавие на стихотворението е „Изпращам на съветника Ли И“. Поетесата, наложница на Ли И, изпратена от него в даоски манастир, поради ревността на законната му съпруга, описва своята горчива участ и самота.                   
² Сун Ю (III в.пр.Хр.) – поет, който се славел с красотата си  и любовта към жените.
В една от своите оди описал красиво момиче, дъщеря на негов съсед, която три години, всеки ден, го заглеждала крадешком над стената на своя дом. Оттам израза „гледам крадешком Сун Ю“, т.е.,„заглеждам се по мъже“. С неговия образ поетесата намеква за своя любовник Ли И.
³ Уан Чан – често срещан персонаж в Танската поезия, придворен съветник, олицетворение на внимателен, благоразумен човек с щастлив брак, т.е. намек за съветника Ли И. Смисълът на последните два стиха: може би е по-добре една мимолетна и повърхностна авантюра с талантлив и влиятелен мъж,отколкото скучен и досаден брак като нечия съпруга.

                                                                                     
江陵愁望寄子安                                                       Изпращам на Дзи-ан, с тъга от Дзянлин¹ надалече се взирам

楓葉千枝復萬枝                                                         Листата на клена десетки хиляди клони покриват.
江橋掩映暮帆遲                                                         Мост над реката по залез засеня лодки окъснели.
憶君心似西江水                                                         Мислите по тебе, на Западната река² водите –
日夜東流無歇時                                                         денем и нощем на изток безспирно поели.

___________________

¹ Дзянлин  – окръг в провинция Хубей, в стихотворението южният бряг на р. Яндзъ. Дзи-ан – другото име на Ли И, любовникът на поетесата.
² Западната река се нарича участък от р. Яндзъ.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.