© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

МЕЙ ЯО-ЧЪН (1002 – 1060)

梅堯臣

陶者                                                                     Керемидар


陶盡門前土                                                         Пред вратата си до дъно глината е изкопал,
屋上無片瓦                                                         но с керемиди къщичката му не е покрита.
十指不沾泥                                                         На тези, чиито пръсти не са изцапани с кал,
鱗鱗居大廈                                                         цигли като рибени люспи покриват дворците.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.