© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ДЖАН ДЗИЕ (836 – 905)

章碣     

焚書坑                                                                 Яма за изгаряне на книги¹                                                         

竹帛煙銷帝業虛                                                  Коприна и бамбук горили, делото на владетеля провалили.
關河空鎖祖龍居                                                  Реки и крепости на Праотеца-дракон² палата не защитили.                           
坑灰未冷山東亂                                                  Пепелта в ямата преди да изстине въстанал Шандун³ –  
劉項原來不讀書                                                  Лиу Бан и Сян Ю⁴ да изучат класиците не рачили.   


_____________________

¹ Препратка към събитие от 213 г.пр.Хр., когато Цин Шъ-хуанди (259 - 210 г.пр.Хр.) наложил легизма за официална идеология и заповядал изгарянето на повечето книги, написани върху бамбукови ленти или свитъци от коприна, освен тези за историята на царство Цин, по земеделие, занаяти, медицина и астрология. Година по-късно повече от четиристотин учени-конфуцианци са заровени живи заради притежанието на забранени книги.                                                                          
² Историческо прозвище на първия император Цин Шъ-хуанди.                         
³ Шандун – провинция в североизточен Китай, откъдето през 209 г.пр.Хр.. започнали вълнения, довели до свалянето на династия Цин.                                      
⁴ Лиу Бан  – чиновник с нисък ранг и бъдещ основател на династия Хан и Сян Ю – военачалник и генерал от Западно Чу – водещи личности във въстанията, довели до падането на династия Цин през 206 г.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.