© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ЯН ДЗЮН (650 – 692)

楊炯

從軍行                                                      На тема "Служа във войската”¹

                
烽火照西京                                               Сигнален огън столицата² озари,
心中自不平                                               тревога в моето сърце събуди.
牙璋辭鳳闕                                               От двореца на Феникса пратиха знак³,
鐡騎繞龍城                                               конница града на Дракона да обсади.
                              
雪暗凋旗畫                                               Снегът се трупа, избледняха знамената,
風多雜鼓聲                                               вихри се преплитат с барабанен тътен.
寧為百夫長                                               По-добре на сто мъже да бъда командир,
勝作一書生                                               отколкото да бъда кабинетен учен.

__________________ 
                                                                                        
¹ Старинен военен сюжет в стиховете юефу.  
² Западната столица Чанан. Сигнални огньове известявали за приближаването на хуните.
³ Знак за прегрупиране на войската, който се давал на пълководеца. Назъбена, от слонова кост пластина, от две части, едната  оставала в двореца на Феникса, т.е. в императорския дворец. ВТам се изправяла статуя на феникс от бронз и това име станало нарицателно за императорските дворци в следващите епохи.
През династията Хан място, на което хуните правели ежегодни жертвоприношения към небето за душите на предците им.       
                                                                                                   
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.