© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ФАН ЧЪН-ДА (1126 – 1193)

範成大  

夜坐有感                                                                       Седя загрижен в нощта  
                                         

靜夜家家閉戶眠                                                            В тихата нощ всички двери хлопват за сън, 
滿城風雨驟寒天                                                            неочаквано застудя и бурята града обхвана.
號呼賣卜誰家子                                                            „Кому да погадая?“ – гадател кряска отвън.
想欠明朝糴米錢                                                            Мисля, не му стигат парите, да си купи утре храна. 

四時田園雜興                                                              Четирите годишни времена из полета и градини¹    

淳熙丙午沉疴少紓                                                        В годината бин-у (1186), при управлението под девиза „Чиста светлина“
復至石湖舊隐                                                                на император Сяо-дзун (1174–1189), след тежка и продължителна болест,     
野外即事                                                                        почувствах малко облекчение и отново се завърнах в моето старо убежище
輒 書一絶                                                                       на Каменното езеро¹ . Там, в околностите му, се залових за работа и           
終歲得六十篇                                                                незабавно написах едно четиристистишие, до края на годината завърших
號[四時田園雜興]                                                         шестдесет, които назовах „Четирите годишни времена из полета и градини“.

範成大   作詩                                                               Фан Чън-да, поет

____________________

¹ Каменното езеро се намира на няколко километра югозападно от град Суджоу.
春日                                                                                Ранна пролет

其一                                                                                I  
 
柳花深巷午雞聲                                                            Върбов пух в глухата уличка, пеят на пладне петлите,
桑葉尖新綠未成                                                            не зеленеят още младите листа на черниците.       
坐睡覺來無一事                                                            В стола, от дрямка разбуден, нищо не правя –                
滿窗晴日看蠶生                                                            гледам, край прозорче огряно, люпят се бубите²!

___________________

¹ Цикълът от шестдесет четиристишия е разделен на пет части:  "Ранна пролет", "Късна пролет", "Лято", "Есен" и "Зима", като всяка от тях включва дванадесет стихотворения. За селскостопанските работи в Китай използвали сезонен календар, създаден при династия Цин (246 – 201 г.пр.Хр.)., който е разделен на двадесет и четири климатични сезона, определяни от положението на Слънцето. С него се указвал срока на земеделските работи.
² Всяка копринена пеперуда завършва жизнения цикъл със снасянето на около петстотин яйца през лятото, които се съхраняват на студено до следващата пролет. Тогава бубеното семе се изважда и залага на топло място за инкубация, без да бъде огрявано от пряката слънчева светлина. Излюпването на бубите започва на десетия ден и завършва на тринадесетия, което трябва да е съпроводено с осигуряването на черничеви листа за изхранването им.

其二                                                                                II  

土膏欲動雨频催                                                            Тучна земя жадува пробуда, безкраен¹ дъжд я поощрява –
萬草千花一餉開                                                            неизброими треви, изобилни цветя, тозчас избуяват.
舍後荒畦猶緑秀                                                            Зад мойта къщурка полето запустяло нежно зеленее
鄰家鞭筍過牆來                                                            От съседния двор издънки бамбук под зида изпълзяват.

___________________

¹ В това стихотворение става дума за втория сезон наречен  雨水 – дъждовна вода, между 19 февруари – 4 март.

其三                                                                                III 

高田二麥接山青                                                            Високите полета с ечемик и жито в сини планини преливат,
傍水低田綠未耕                                                            ниските полета долу край реката зеленеят още неорани.
桃杏滿村春似錦                                                            В село праскови, кайсии цъфтят, пролетта като брокат,
踏歌椎鼓過清明                                                            Цинмин¹ е, всички пеят и танцуват, думкат с барабани.

__________________

¹ Празникът Цинмин (Празник на чистата светлина) – най-големият пролетен празник, в който се почита паметта на мъртвите, между 4 и 6 април по европейското летоброене. На този ден китайците подновяват надписите на надгробните плочи и почистват гробовете на предците, носят храна, плодове, вино и цветя, изгарят ритуални (жертвени) пари.

其四                                                                                IV  

老盆初熟杜茅柴                                                             Младо вино в стари делви, домашна направа,                                
攜向田頭祭社來                                                             на междата, в жертва към духа на земята, поставят.
巫媼莫嫌滋味薄                                                             Магьоснички, не се гнусете от слабия му вкус,
旗亭官酒更多灰                                                             в държавното кръчмарско вино много вар¹ добавят!

____________________

¹ В древен Китай производството на вино чрез ферментация е държавен монопол и за съхраняването му добавяли вар преди бутилирането, за разлика от вареното, неферментирало и слабо алкохолно вино на селяните, но варта общо взето се смятала вредна за здравето.


其五                                                                                  V   

社下燒錢鼓似雷                                                              Барабаните гърмят, под олтара обредни пари¹ горят.
日斜扶得醉翁歸                                                              По здрач на пийналите старци помагат да се приберат.
青枝滿地花狼藉                                                              Вейки зелени, цветя разпилени навред по земята лежат
知是兒孫鬥草來                                                              разбирам, с „имената на треви“², тук лудели са децата.

___________________

¹ На празника Цинмин, в началото на м. април, с изгарянето на жертвени, ритуални пари, китайците почитат душите на мъртвите (вж. стихотворение III).
² Популярната детска игра 鬥草 "доуцао“, или 鬥百草 "доубоцао“, която има различни варианти – избират се поетични названия на треви и цветя, правят се фигури от треви, или печели този, който набере най-много видове цветя и треви за определено време.

其六                                                                                  VI    

騎吹東來里巷喧                                                              Военна музика¹ от изток приближава, долита в уличката врява –
行春車馬鬧如煙                                                              на обхода² върволица колесници като пушек се простира.
繫牛莫礙門前路                                                              За биволите се грижете, да не запречват входната врата³,            
移繫門西碌碡邊                                                              вържете ги при каменния валяк⁴, на запад от вратата се намира!

___________________

 ¹ Почетен конвой на коне, който изпълнява военна музика и придружава околийския или окръжния началник при неговите инспекции.
 ² Пролетен обход – обиколка в началото на пролетта, извършвана от началникът на окръга или околията, да насърчи селяните за началото на полските работи.
 ³ Поетът призовава селяните да разчистят пътя за чиновническата процесия, която пристига през източната врата на селото.
 ⁴ Каменен валяк – уред използван от селяните за изравняване на почвата или оронване на зърното, теглен от вол, бик или бивол.

其七                                                                                  VII  

寒食花枝插滿頭                                                              Празник на Студената храна¹ – закичили с цъфнали клонки косите,
蒨裙青袂幾 扁舟                                                             жени в поли тъмночервени, с ръкави зелени, на лодчици плават.
一年一度游山寺                                                              Веднъж годишно пътуват до будистки храмове в планините –
不上靈岩即虎丘                                                              ако Скалата на духовете не изкачат, Тигровия хълм² посещават.

___________________

¹ Празник на Студената храна (Ханшъ) – вж. Ли Цин-джао, четвърто стихотворение, бел.1.
² Тигровия хълм, Канарата на духовете – имена на планини, западно от Суджоу, в които се намират прочути будистки храмове.

其八                                                                                  VIII 

郭里人家拜掃回                                                               В града семействата се връщат, щом гробовете почистят¹,
新開醪酒薦青梅                                                               щом в жертва принесат оризово вино² със сливи зелени.
日長路好城門近                                                               Денят е дълъг, пътят приятен, градските врати са близо –
借我茅亭煖一杯                                                               вино да сгреят, беседка с навес от слама заемат от мене.

___________________
 
¹ Отново става дума за празника Цинмин, китайската Задушница.
² По-точно непрецедено, с мътна утайка, оризово вино.

其九                                                                                   IX   

步屧尋春有好懷                                                               Вървя пеша, в добро настроение, от пролетта във възхита
雨餘蹄道水如杯                                                               като в чашки по пътя, дъждът е останал в следи от копита.
随人黄犬攙前去                                                               Жълто куче по петите ме следва, скоро се стрелва напред,
走到溪邊忽自迴                                                               когато поточе достига, внезапно се врътва и обратно полита.

其十                                                                                  X     

種園得果廑賞勞                                                               За техния труд едвам е отплата на овощни градини плодът,
不奈兒童鳥雀搔                                                               безсилни са те към дечица и птици, за белите които творят.  
已插棘針樊筍徑                                                               Вече забодоха тръни бодливи, филизи с бамбук оградиха,
更鋪漁綱蓋櫻桃                                                               даже разстилат рибарските мрежи, вишните с тях да покрият.

其十一                                                                              XI  
 
吉日初開種稻包                                                               Благоприятен е денят торби с оризовото семе да отворят.
南山雷動雨連宵                                                               В планините на юг прегърмя, цяла нощ дъждът не спря.
今年不欠秧田水                                                               Тази година за разсада на ориз ще стигне водата –
新漲看看拍小橋                                                               вижте, под малкия мост, новият разлив се удря!

其十二                                                                              XII  

桑下春蔬綠滿畦                                                               Пролетни зеленчуци препълват в зелено лехите под черницата,
菘 心青嫩芥薹肥                                                              тъмнозелени и сочни са листата на зелето, чесъна и горчицата¹.
溪頭洗擇店頭賣                                                               Край потока ги измива и подбира, на пазара да ги продаде.
日暮裹鹽沽酒歸                                                               Връща се в сумрака с купеното вино и вързопче със солта.

___________________

¹ В текста са изброени листни сортове зеленчуци, отглеждани за готвене и салати.

晚春                                                                                  Късна пролет

其十三                                                                              XIII 


紫青蓴菜卷荷香                                                               Пурпурносини бразении¹, лотоси обвити в аромат,
玉雪芹芽拔薤長                                                               белоснежни стръкове целина, перести лукове скубят.
自擷溪毛充晚供                                                               Диви треви край потока събират, набавят ги до вечерта –
短篷風雨宿橫塘                                                               в лодка с навес срещу дъжд и вятър в езерото² ще преспят.

______________________  
   
¹ Бразения (лат. Brasenia schreberi) – многогодишно водно растение с плаващи кръгли листа и пурпурносини цветове. Листата и стеблата се използват в състава на супи, панировки, салати овкусени с оцет.
² В текста е споменато езерото Хън Тан, на югозапад от Суджоу.

其十四                                                                               XIV  

湖蓮舊蕩藕新翻                                                                Езерните лотоси старите си корени с нови подменят,
小小荷錢没涨痕                                                                листата – парички зелени, водното ниво не променят.
斟酌梅天風浪緊                                                                Мисля за сливовите дъждове¹ – силен е вятърът и вълните.
更從外水种蘆根                                                                покрай водния бряг коренища с тръстика ще насадят.

____________________

¹ Сливови дъждове – дъждовен период в края на пролетта и началото на лятото, съвпадащ със зреенето на сливите.

其十五    
                                                                            XV  

蝴蝶雙雙入菜花                                                                 Пеперудите по двойки влизат в рапицови цветове.
日長無客到田家                                                                 Денят е дълъг, гост не навестява селските ни домове.
雞飛過籬犬吠竇                                                                 Ярки над плета прелитат, куче от бърлогата си лае,
知有行商來茶                                                                 зная, че търговец странстващ иде да закупи¹ чайове.

____________________

¹ В сборника със стихове от династия Сун фигурира йероглифът – продава, вместо – купува, както се смята за правилно в повечето днешни тълкувания. За най-качествен се смята зеленият чай събран в ранна пролет.
                                                      
               
其十六                                                                                XVI  

湔裙水满緑蘋洲                                                                 В пълноводие дрехи перат сред водна леща край плитчината.
上巳微寒懒出游                                                                 На празника Шансъ¹ е прохладно, да се разходя не желая.
薄暮蛙聲連曉鬧                                                                 По здрач закрякаха жабите, да квакат нощес не престават².
今年田稻十分秋                                                                 Тази година от оризовите полета ще бъде богат урожая.

____________________
    
¹ Празникът Шансъ – денят за избавяне от нещастията, води началото си от династия Хан и се чества на първия ден под знака 巳 „съ“ в първата десетдневка от третия лунен месец. По-късно (към V век ) е установен на третия ден от месеца под името Санюесан.  На този ден хората излизат край реки и потоци, течащи на изток, перат дрехите си, потапят се във водата, извършвайки ритуал по пречистване, за да  се избавят от болести и нещастия, които да бъдат отнесени към морето, разхождат се и пируват сред природата, младите се задирят, извършват се жертвоприношения за продължаване на рода, берат и разстилат в домовете си билката овчарска торбичка против вредни насекоми, носят я в косите си против главоболие, прилагат я като еликсир против различни заболявания и др.
² Мощното квакане на безчет жаби се смятало за предвестник на добра реколта.

其十七                                                                                 XVII  

新綠園林曉氣凉                                                                  Ново зелено в градините, в зори е студена мъглицата.
晨炊蚤出看移秧                                                                  Закусих и рано излязох, разсаждане на ориз наблюдавам.
百花飄盡桑麻小                                                                  Цветовете окапаха, млади са конопа и черниците,
夾路風來阿魏香                                                                  вятърът покрай пътя миризма на асафетида¹ навява.

___________________
   
¹ Асафетида или ферула (Ferula assafoetida) – многогодишно тревисто растение с високи и дебели стъбла, визуално наподобяващо копъра, с неприятен мирис. От смолата на корените му добиват лютива подправка с миризма на чесън и лук, прилага се за овкусяване на месните и оризовите блюда. Семената и плодовете под формата на прахове се използват в медицината като антимикробно, спазмолитично, отхрачващо, и подобряващо храносмилането средство.


其十八                                                                                  XVIII     

三旬蠶忌閉門中                                                                   Трийсет дни спазват забрани¹, запират отвътре вратите, 
鄰曲都無步往蹤                                                                   заради бубите следи от стъпки не оставят съседите.
猶是曉晴風露下                                                                   Все пак е слънчево утрото, ветрецът издухва росата, 
采桑时節暫相逢                                                                   за кратко се срещат при бране на листа от черниците.

___________________

¹ В земите на бившето царство У (днешните провинции Анхуей, Дзянсу, Хубей и Дзянси в източен Китай) четвъртият месец по лунния календар се е смятал за месец на копринената пеперуда (Bombyx mori). В продължение на около тридесет дни след излюпването на бубите, по време на захранването им с черничеви листа, селяните спазвали строги забрани, тъй като вярвали, че шумът и тревогите пречат на растежа им. Те държали вратите на домовете заключени, уплътнявали ги с червена хартия, жените спели отделно, съселяните, дори и да имали поводи за радост или скръб, преставали с взаимните посещения.

其十九                                                                                   XIX  
  
汙萊一棱水周圍                                                                    Парче мочурлива земя, отвред обгръща я вода,
歲歲蝸廬沒半扉                                                                    тя залива до средата порта на колиба от години.
不看茭青難護岸                                                                    Не виждам див ориз¹, трудно ще се укрепи брегът –
小舟撐取葑田歸                                                                    с прът лодчицата поведи, с корени от шавар² се върни!

_____________________
  
¹ Див ориз (Zizania lutifolia Turcz.) – род тревисти ядливи растения, чиито стебла са подобни на бамбуковите. Дивият ориз има гъсти и преплетени корени, които растат в езера и блата и след като изгният, се превръщат в тиня, която изсъхнала спомага образуването на почва.
²  В китайския текст 葑田 фънтиен“ – вид трева подобна на шавар, с гъсти, оплетени корени, която расте в района на Суджоу и се ползва за укрепване на почвата в мочурищата. 

其二十   
                                                                                XX  

茅針香軟漸包茸                                                                    Метлица¹ с нежен аромат полека своя пух сгъстява.
蓬蕾甘酸半染紅                                                                    Плодът пънлей² е сладко-кисел, наполовина зачервен.
採採歸來兒女笑                                                                    С набраното се връщам у дома, присмиват се децата,
杖頭高挂小筠籠                                                                    на тояжката ми малко кошче от бамбук е окачено.

___________________
   
¹ Метлица (Imperata cylindrica Beauv.), бот. Цилиндрична императа – растение с височина до 50 см., с красиво оцветени във виненочервено листа. Изсушени, стеблата се използват за настилане на покриви, а корените като съставка на чайове в традиционната китайска медицина.
² Пънлей – планинско растение от рода на къпината с целебни свойства.

其二十一                                                                               XXI 

海雨江風浪作堆                                                                    Морски дъжд и речeн вятър ведно събират вълните,
時新魚菜逐春回                                                                    сезонен пресен зеленчук и риба пролетта сподирят.
荻芽抽筍河魨上                                                                    Кълнѝ тръстика и бамбук, риби балон¹ изкачват реките,
楝子開花石首來                                                                    жълтите костури² доплуваха, мелията³ разкрива цвят.

___________________

¹ Риба балон или риба таралеж (Spheroides vermicularis) – прочут деликатес в Китай и Япония (под името фугу) с крехко месо, която трябва да се приготвя внимателно след отстраняване на вътрешностите, които съдържат смъртоносна отрова и убива човек за секунди. Тази риба живее в морето, но през пролетта се изкачва срещу течението на реките за да си хвърли хайвера.  
² Жълт костур (Pseudosciaena) – вкусна риба с дължина до 80 см., обитава крайбрежните води на Жълто и Източно Китайско море, напролет си хвърля хайвера в мътни води близо до устията на реките и се лови в големи количества.
³ Мелия (Меlia azedarach L.) – бързорастящо листопадно дърво с височина до 20 м. с лилави цветове и малки светложълти, маслиноподобни плодове. Мелията е богата на алкалоиди, има разностранни лечебни свойства и широко приложение в медицината.
其二十二                                                                               XXII  

穀雨如絲復似塵                                                                    Хлебни дъждове¹ – свилени нишки, като прашинки ръмят.
煮瓶浮蠟正嘗新                                                                    Младо вино ще опитам, восък плува в изварените гърнета.  
牡丹破萼櫻桃熟                                                                    Божурите разкриват цветни пъпки, вишните най-сетне зреят,
未許飛花減卻春                                                                    да намалее пролетта не разрешават литнали цветчета!

___________________

¹ Хлебни дъждове (Гую) – шестият от 24 сезона по лунния календар от 20 април до 4 май. Валежите са много важни за бъдещата реколта от всички земеделски култури.

其二十三                                                                                XXIII  

雨後山家起較遲                                                                     След дъждовете¹ малко късно отшелникът² става,
天窗曉色半熹微                                                                     по видело прозорчето на покрива неясно блести.
老翁欹枕聽鶯囀                                                                     На възглавка облегнат, слушам песента на авлига,
童子開門放燕飛                                                                     слуга вратата отвори лястовицата да излети.

___________________

¹ Периодът след хлебните дъждове – вж. предишното стихотворение.
² Поетът описва себе си като отшелник, оттеглил се от обществения живот в малката си къщурка край Каменното езеро

其二十四                                                                                 XXIV 

烏鳥投林過客稀                                                                      Гарвани в гората влитат, там пътниците са малцина,
前山煙暝到柴扉                                                                      мъгла затули планината, докосва порта от вършини¹.    
小童一棹舟如葉                                                                      Хлапе с едно весло, на лодчица подобна на листо,  
獨自編闌鴨陣歸                                                                      патешкото ято подбира обратно към дома самин.           

_____________________ 

¹ Изплетената от сухи вършини вратичка е устойчив образ на бедняшко жилище в китайската поезия.

夏日                                                                                          Лято

其二十五                                                                                  XXV 

梅子金黄杏子肥                                                                       Златистожълти сливи, месести, сочни кайсии,        
麥花雪白菜花稀                                                                       белоснежна елда, рапицата е с оскъден цвят¹.
日長篱落無人過                                                                       Денят е дълъг, край стобора никой не минава,
惟有 蜻蜓蛱蝶飛                                                                      само пеперудите и водни кончета кръжат.

____________________

¹ Цветовете на рапицата окапват между четвъртия и петия месец по лунния календар, половината от тях дават семена, затова поетът пише, че цветовете в полето са оскъдни.

其二十六                                                                                 XXVI 

五月江吳麥秀寒                                                                      В пета луна¹ житото изкласи, край реките на У² е студено,
移秧披絮尚衣單                                                                      селяни ориз пресаждат в плащове с вата подплатени.
稻根科鬥行如塊                                                                      Сред корените попови лъжички като буци плуват–   
田水今年一尺寬                                                                      тази година водите в полята са широко разлени³.

_________________

¹ Според  китайския селскостопански календар периодът от 5 до 7 юни, наречен „манджун“ – изкласяване на зърнените култури.
² В текста става дума за околностите на град Суджоу, в делтата на река Янздъ. Земите там са част от територията на древното царство У, днешните провинции Анхуей, Хубей, Дзянси и Дзянсу.
³ Широко разлените води в оризищата и едрите попови лъжички са предвестник на добра реколта.

其二十七                                                                                 XXVII  

二麥俱秋斗百錢                                                                      За ожънатото жито и за ечемика сто монети е шиника¹. 
田家唤作小豐年                                                                      Невиждана хлебородна година! – тъй селяка възклицава.
餅 爐飯甑無饑色                                                                     В огнищата питки, в гърнетата каша – няма гладни лица,
接到西風熟稻天                                                                      дор пристигне западният вятър и оризът почне да узрява.

_____________________

¹ В китайския текст доу 斗 – мярка за вместимост около 10 л., на която отговаря старата българска мярка шиник. 


其二十八                                                                                  XXVIII  

百沸繰湯雪涌波                                                                       В кипяща вода размотават пашкули, надигат се белоснежни вълни¹,
繰車嘈囋雨鳴蓑                                                                       шумно чекръци потропват, сякаш дъжд по наметките сламени.
桑姑盆手交相賀                                                                       Берачки на черници и предачки на коприна взаимно си честитят –
綿繭無多絲繭多                                                                       малко са негодните пашкули², безброй дългите нишки копринени.  

__________________  

¹ Белоснежните пашкули в съдовете с кипяща вода и точените копринените нишки към чекръците създават илюзията на надигаща се, разпенена вълна.
² При изваряване на пашкулите се отмотава бляскава и гладка нишка с дължина близо 1000 м. Ако до две седмици завитите пашкули не се обработят, бубата се превръща в пеперуда, която пробива пашкула и излита. Пробитите пашкули са дефектни, получават се снопчета от неусукани и накъсани нишки, наречени сурова коприна с бял или жълт цвят, от която се произвеждат по-груби изделия.

其二十九                                                                                   XXIX  

小婦連宵上絹機                                                                        Нощ след нощ на становете за коприна младите жени работят.
大耆催税急於飛                                                                        Старейшина ги кара¹ данъците да платят и те по-бързо сноват.
今年幸甚蠶桑熟                                                                        Честита бе годината черници да садят и буби да отгледат,
留得黄絲織夏衣                                                                        с остатък от златистата коприна² летни дрехи ще си натъкат.

____________________

¹ Старейшината на селото е отговорен за събирането на данъците в натура (коприна или зърно) и изпълнение на трудовите задължения от неговите жители.
² Второкачествена коприна със златистожълт цвят получена от дефектните (пробитите) пашкули  – вж. предното стихотворение.

其三十                                                                                        XXX   

下田戽水出江流                                                                        От ниските полета черпят вода¹ и тя в реката изтича,
高壠翻江逆上溝                                                                        във високите полета реката обратно в браздите потича.       
地勢不齊人力盡                                                                        Неравните местности силите на човек изтощават,
丁男長在踏車頭                                                                        неспирно зрели мъже във водочерпалката крачат.

____________________

¹ Водата във високите полета често не достигала. Един от начините за напояване бил с черпене на вода от ниски към високи полета чрез колело с лопати, задвижвано с крака от един или двама човека, наречено водочерпалка. Натрупаната вода в оградените с диги ниски полета се изчерпва и по течението на реката отива за напояване на високите полета по естествен начин или отново с водочерпалка.

其三十一                                                                                    XXXI 
     

晝出耘田夜績麻                                                                         През нощта конопа сучат, денем нивите плевят,
村莊兒女各當家                                                                         на село всички млади хора къщните дела въртят.
童孫未解供耕織                                                                         Малките дечица не умеят да орат и да тъкат,
也傍桑陰學種瓜                                                                         те учат под черничевите сенки дини да садят.

其三十二                                                                                    XXXII                                            
 
槐葉初匀日氣涼                                                                         Софòрите¹ имат нови листенца, съразмерни в хладния ден,
葱 葱鼠耳翠成雙                                                                        сякаш гъсто пораснали миши ушенца в цвят изумруден.
三公只得三株 看                                                                        Само Трима сановници² могат трите софори да гледат. 
閒客清陰满北 窗                                                                        Бездеен стоя, тяхната сянка изпълва прозореца северен.

_____________________

¹ Софòра (Sophòra) – вид акация, листопадно декоративно дърво, според древната традиция се е садяло на юг от двореца на императора. От цветовете на софòрата приготвят жълта боя, а семената се използват за лекарство.   
² Трима сановници (гуна) – трите най-висши чинове в империята. Водят началото си от династия Джоу (ок. 1046 –256 г.пр.Хр.). Трите софòри в двореца били символ на висшата власт и тримата гуна заставали на север до императора, с лице пред тях. Поетът, оттеглил се в уединение от дворцовия живот, в прохладната сянка на техните листа, си спомня за тези времена.


其三十三                                                                                    XXXIII   
                                      
黄塵行客汗如漿                                                                         Пътник крачи в жълтата прах, с гъста и лепкава пот оросен,
少住儂家漱井香                                                                         край дома за кратко спира, уста да накваси в излак чудесен.
借與門前磐石坐                                                                         Пред вратата да седне, отстъпвам му гладкия камък назаем
柳陰亭午正風涼                                                                         в сянката на върбите по пладне, тъкмо вятърът е прохладен.

其三十四                                                                                    XXXIV   

千頃芙蕖放棹嬉                                                                         В безкрая от цъфнали лотоси, пуснах веслото с наслада,
花深迷路晚忘歸                                                                         забравих да се върна вечерта. изгубен сред гъстия цвят.
家人暗識船行處                                                                         Домашните ми тайно знаят лодката откъде преминава –
時有驚忙小鴨飛                                                                         от време на време мънички патета в безпорядък летят.

其三十五                                                                                    XXXV  

采菱辛苦廢犁鉏                                                                         Захвърлил рало и мотика, воден орех¹ с тежък труд събира,
血指流丹鬼質枯                                                                         от пръстите му кръв тече – мършав, груб и грозноват.
無力買田聊種水                                                                         Безсилен е земя да купи, поне водата да засее²,
近來湖面亦收租                                                                         ала отскоро данък и от езерната площ прибират!

___________________
  
¹ Воден орех (Trápa nátans L.) – Джулюн, Рогатка, Дяволски орех. Едногодишно влаголюбиво тревисто растение, среща се и в България. Плодовете му са богати на скорбяла, имат приятен вкус (наподобяват на варен картоф или кестен) и се използват за храна от дълбока древност. Орехът е с дебела, черна и твърда обвивка, с четири роговидни, разположени на кръст шипове, като при брането му убожданията са често явление – вж. втория стих.
² С водни орехи – б. пр.

其三十六                                                                                    XXXVI 

蜩螗千萬沸斜陽                                                                         В слънчевия залез цикади несметни жужат,
蛙黽無邊聒夜長                                                                         през дългата нощ жаби безчислени крякат.
不把癡聾相對治                                                                         Не съм нито глух, ни глупак да се справя,
夢魂争得到藜牀                                                                         как в съня¹ ми на одъра сламен ще дойде душата?

______________________

¹ Древните китайци са смятали, че в съня душата на човек за кратко напуска тялото.

秋日                                                                                             Есен

其三十七    
                                                                                XXXVII  

杞菊垂珠滴露紅                                                                         От лициум¹ и хризантеми капе бисерна роса червена,
两蛩相應語莎叢                                                                         двойка щурчета зоват се взаимно сред циперуса² буен.
蟲絲罥盡黄葵葉                                                                         Паяжина сплела е докрай на мускусния слез³ листата,
寂歷高花側晚風                                                                         без шум високи цветове превива под вятъра вечерен.

___________________

¹ Лициум (Lycium chinense) – Годжи Бери, Лиций, Мерджан. Разклонен храст с червени плодове, с изключителна лечебна и хранителна стойност. Запазват се изсушени, подобно на стафидите.
² Циперус (Cyperus) – над 600 вида треви от семейство Острицови (Cyperaceae), популярни с много имена – Кипарисова трева, Папирус, Палмичка, Японско чадърче, Острица, Котешка трева, Жаборняче.
³ Мускусен слез (Abelmoschus moschatus) – ароматно многогодишно храстовидно растение, използвано в парфюмерията и медицината. Цъфти до средата на есента с красиви жълти цветове.

其三十八                                                                                    XXXVIII

朱門巧夕沸歡聲                                                                         В нощта на празника Циси¹ червените врати² от радост кипят,
田舍黄昏静掩扃                                                                         по залез в селските къщурки спокойно резета затварят.
男解牵牛女能織                                                                         Мъжете са добри пастири, жените могат да тъкат,
不须徼福渡河星                                                                         не трябва благослов да молят Звездната река да прекосят.

____________________ 

¹ Празникът Циси в седмия ден от седмия месец по лунния календар, наричан още Празник на влюбените, Празник на двойната седмица, Момин празник, на който се извършват множество ритуали и гадания. Според преданията, веднъж годишно, на този ден, се срещат разделените по волята на Небесния император негова седма дъщеря – Тъкачката (звездата Вега от съзвездието Лира) и Пастирът (звездата Алтаир от съзвездието Орел). Тогава свраките сплитат мост с опашките си над Звездната река (Млечният път), по който се срещат двамата влюбени.
² Червени врати – устойчива метафора за домовете на заможните граждани, вж. Ду Фу.

其三十九                                                                                    XXXIX 

橘蠹如蠶入化機                                                                        Оранжевите ларви¹ като копринените буби се променят –
枝間垂繭似蓑衣                                                                        сякаш дъждобранчета от слама пашкули в клоните висят.
忽然蛻作多花蝶                                                                        Обвивките внезапно падат, излизат пеперудки разноцветни,
翅粉纔乾便學飛                                                                        едвам изсъхнал е прашеца по крилата, тозчас се учат да летят.    

____________________
   
¹ Поетът има предвид вредителите по овощните дървета.

其四十                                                                                        XL  

静看簷蛛結網低                                                                         Спокойно гледам паяк – паяжина под стрехата сплита,
無端妨礙小蟲飛                                                                         без причина пречи малките мушици да прелитат.
蜻蜒倒挂蜂兒窘                                                                         Водно конче увисна надолу с главата, натясно е пчелата,
催喚山童爲解圍                                                                         селянче повиках да помогне от обсада да се отърват.


其四十一                                                                                    XLI 

垂成穡事苦艱難                                                                         Привършват работите на полето след тежък, непосилен труд –
忌雨嫌風更怯寒                                                                         мразят вятърът, дъждът ги плаши, най-ужасява ги студът.
牋訴天公休掠剩                                                                         С писма умоляват¹ Небесния бог: „Не ни граби, излишъка ни остави!
半償私債半輸官                                                                         Борчове с половината ще погасим, данъците с другата ще се платят."

________________

¹
Листчета с молитви, които селяните изгарят в храмовете, с молби към Небесното божество.

其四十二                                                                                     XLII   

秋來只怕雨垂垂                                                                          Настана есен, от дъждове неспирни селяните се боят.
甲子無雲萬事宜                                                                          Безоблачен е този ден¹, те всичко в ред ще приведат.
穫稻畢工随曬穀                                                                          Жътвата свърши, неолющен ориза на слънце сушат.
直須晴到入倉時                                                                          Искат още ясно време, зърното в хамбарите да приберат!

____________________

¹ В текста дзядзъ (甲子) е първият ден от шестдесетдневния цикъл. Съгласно поверията на селяните, ако в този ден няма облаци, ще бъде събрана добра реколта от зърно.

其四十三                                                                                      XLIII    

中秋全景屬潛夫                                                                           В „Средата на есента“¹ цялата гледка отшелникът² притежава.
棹入空明看太湖                                                                           Лодката влезе в отблясъка лунен, Великото езеро³ съзерцавам.
身外水天銀一色                                                                           Водата и небето покрай мене в сребърно са оцветени –
城中有此月明無                                                                           нима в града сиянието на луна като тази познават?

____________________

¹ Празникът "Средата на есента", който се отбелязва в чест на Луната, се пада в петнадесетия ден на осмия месец по лунния календар, точно в средата на втория есенен месец. Тогава луната е два пъти по-ярка от обикновено, а празникът е втори по големина след китайската Нова година.
² Вж. стихотворение XXIII.
³ Езерото Тай (Тайху), или Великото езеро в делтата на река Яндзъ, на границата между провинциите Дзянсу и Джъдзян, третото по големина в Китай. Прочуто с красивите си варовикови скали, с които украсяват традиционните китайски градини.

其四十四                                                                                      XLIV    

新築場泥鏡面平                                                                           Прясно измазан харман, огледален е подът му глинен,
家家打稻趁霜晴                                                                           семействата ориз очукват, дорде е ясно, заскрежено.
笑歌聲裏輕雷動                                                                           Закачки, смехове и песни като слаб тътен долитат,
一夜連枷響到明                                                                           те бият цяла нощ с млатилата, чак до утрешния ден.

其四十五                                                                                      XLV  

租船满載候開倉                                                                           Лодки пълни с рента¹ пред държавните хамбари чакат –
粒粒如珠白似霜                                                                           оризът бял като скреж и като перли големи зърната.
不惜兩鍾輸一斛                                                                           Селяни не се скъпят по цяло ху² за превоза да заплатят,
尚嬴糠覈飽兒郎                                                                           все пак оризова плява донасита ще хапнат децата.

____________________

¹ Селяните издължават с ориз рентата за наетата земя.
² В текста буквално: за два джуна цяло ху плащат – Ху (斛) и Джун (鍾) са мерни единици за течности и насипни тела. В древността едно ху се равнява на 10 доу (斗) – около 104 литра, а през династия Южна Сун, когато живее поетът – на около 52 л. Един джун се равнява на 6 ху и 4 доу, тоест 34 доу – около 354 л. Или таксата за превоз с лодки до държавните хамбари е била около 50 л. за около 700 л. ориз., т.е около 7 %. Това е причина за гневната ирония на поета в четвъртия стих.

其四十六                                                                                      XLVI   

菽粟瓶罌貯满家                                                                           С просо и бобови в глинени делви домът е запасèн –
天教將醉作生涯                                                                           Небето прати знак: да съм пиян, ще е занятие за мен.
不知新滴堪篘未                                                                           Не разбирам, мога ли най-сетне виното да прецедя?
今歲重陽有菊花                                                                           Цъфнаха хризантемите, на двойната деветка е ден¹.

____________________

¹ Денят на двойната деветка – през деветия ден на деветия лунен месец, за да разсеят лошите предзнаменования и да осигурят дълголетие, китайците се изкачвали високо в планините, пиели вино с  листенца от хризантеми и се любували на тяхната красота, ядели оризови питки и се закичвали с дрянови клонки.

其四十七                                                                                      XLVII   

細搗棖虀買鱠魚                                                                           Купих кълцана риба със стрити портокалови кори –       
西風吹上四腮鱸                                                                           за духа западен вятър, изкачиха се морски костури¹.
雪鬆酥腻千絲縷                                                                           Сребристи, лъскави и гладки, несметни нишки свила
除却松江到處無                                                                           никъде, освен в река Сундзян, не можеш ги откри.

____________________

¹ 四腮鱸 – Костур с четири хриле (Lateolabrax japonicus). През есента този вид морски костури мигрира в делтата на р. Яндзъ и се изкачва по река Сундзян. Има крехко месо и прекрасен вкус и се смятал за деликатес в Суджоу.  
 

其四十八                                                                                       XLVIII   

新霜徹曉報秋深                                                                            Нова слана чак до зори късна есен възвести,
染盡青林作纈林                                                                            тъмнозелените гори докрай в червено оцвети.
惟有橘園風景異                                                                            В градината ми с портокали гледката е друга:
碧叢叢裏萬黄金                                                                            в изумрудени купчинки злато безчет!

冬日                                                                                               Зима

其四十九   
                                                                                   XLIX  

斜日低山片月高                                                                           Слънцето към планината скланя, високо е лунният резен,
睡餘行藥繞江郊                                                                           след дрямката лекарство взех, разходих се¹ покрай реката.
霜風搗盡千林葉                                                                           Леден вятър удря по листата на безбройните дървета.
閒倚筇枝數鸛巢                                                                           Подпрян на тояжка лениво, броя на щъркели гнездата.

____________________

¹ Според тогавашните представи, след приемането на лекарства на билкова и минерална основа, лечебното въздействие се постигало след задължителна разходка.

其五十                                                                                          L

炙背檐前日似烘                                                                           Слънцето е като пещ, пред стряхата гърбина грея
暖醺醺後困蒙蒙                                                                           от топлото опиянен, усещам се сънлив и уморен.
過門走馬何官職                                                                           Покрай вратата ми препуска конник, кой е тоз чиновник?
側帽籠鞭戰北風                                                                           Шапка кривнал и камшик размахал, воюва с вятъра северен.

其五十一                                                                                      LI  

屋上添高一把茅                                                                           Допълних покрива високо с едничък наръч от тръстика,
密泥房壁似僧寮                                                                           подмазах плътно с кал, като килия на монах стените.
從教屋外陰風吼                                                                           Нека зимният вятър тътне навън, полегнал го слушам
卧聽籬頭響玉箫                                                                           откъм бамбуковия плет сякаш звуци на флейта долитат.

其五十二                                                                                      LII  

松節然膏當燭籠                                                                           Вместо фенер запалих клонки бо̀рина смолиста
凝煙如墨暗房櫳                                                                           от гъстия и черен пушек в стаята е замъглено.
晚來拭净南窗紙                                                                           Привечер изтрих хартията на южното прозорче –
便覺斜陽一倍紅                                                                           чувствам, слънцето залязва двойно по-червено.

其五十三                                                                                      LIII 

乾高寅缺築牛宫                                                                           След зимното слънцестоене обори за добитъка ще съградят.
巵酒豚蹄酹土公                                                                           С вино и свински крачета възлияние¹ към духа на земята ще сторят:
牯牸無瘟犢兒長                                                                           „Да няма чума по бикове и крави, да пораснат телета големи –
明年添種越城東                                                                           догодина, на изток от стената на Юе², стадата да се наплодят"!

____________________

¹ Възлияние – религиозен ритуал, вид безкръвно жертвоприношение, свързан с изливане на оризово вино или чай пред олтара на местните духове и божества.  
² Юе – васално царство през династията Източна Джоу (VIII – III в.пр.Хр.), на територията на днешната провинция Джъдзян, със столица днешния град Суджоу.

其五十四                                                                                     LIV  

放船開看雪山晴                                                                          Спирам лодката и гледам огрените от слънце снежни планини. 
風定奇寒晚更凝                                                                          Стихна вятърът, нечуван е студът, нощта по-мразовита.         
坐聽一篙珠玉碎                                                                          Седнал чувам, бамбуков прът нефрит и бисери троши.   
不知湖面已成冰                                                                          Не знаех, че езерната шир вече с лед е покрита!

其五十五                                                                                     LV  

撥雪挑來踏地菘                                                                          Снега разриват, на кобилиците носят плоско зеле¹,
味如蜜藕更肥醲                                                                          вкусът му сладки лотосови корени² наподобява.
朱門肉食無風味                                                                          Зад червените врати³ без вкус са гозбите с месо,
只作尋常菜把供                                                                          там с обикновени зеленчуци само ги снабдяват.

______________________

¹ Китайското плоско зеле (Brassica chinensis L.)
² Корените на лотоса натопени и отлежали в мед.
³ Червените врати – вж. стихотворение  XXXVIII (Есен).


其五十六                                                                                    LVI 

榾柮無煙雪夜長                                                                         Нацепени дърва изгарят без дим в дългата нощ заснежена.
地爐煨酒煖如湯                                                                         Като къкреща супа подгряно е виното на огнище вградено.
莫嗔老婦無盤飣                                                                         Не бива да виня старицата, че не поднася купата с храна,
笑指灰中芋栗香                                                                         засмяна сочи таро¹, кестени уханни в пепелта изпечени.
______________________

¹ Таро (Colocasia esculenta) – тропическо растение, чиито листа и грудки се консумират варени или печени.


其五十七                                                                                    LVII   

煮酒春前臘後蒸                                                                         Грея вино от изминалата пролет, след Лаба¹ варено     
一年長饗甕頭清                                                                         цяла година гощавам с младото вино приготвено.
廛居何似山居樂                                                                         Как могат гражданите да са по-щастливи от мен?
秫米新來禁入城                                                                         С лепкав ориз² да се влиза в града е забранено.

______________________  

¹ Празникът Лаба – осми ден на дванадесетия месец по лунния календар. Лаба се смята за предвестник на лунната нова година. На този ден хората ядат специална каша от ориз и плодове на дървото гинко, кестени, водни кестени, семена на лотос и червен боб. Започва се почистването на дома, облепването на прозорците и вратите с традиционни новогодишни пожелания.
² Лепкав ориз – виното се приготвя от лепкав ориз през последния лунен месец, след празника Лаба, а в градовете има строг контрол върху неговото производство – вж. стихотворение IV (Пролет).

其五十八                                                                                    LVIII  

黄紙蠲租白紙催                                                                         Жълтата хартия¹ данъци опрощава, бялата ни задължава.
皂衣旁午下鄉來                                                                         Чиновник с черни дрехи², селото към пладне наближава.
長官頭腦冬烘甚                                                                         И казва той: „Началникът е много строг, но невежа,
乞汝青錢買酒迴                                                                         дайте ми парици медни, ще купя вино и си заминавам!“

______________________

¹ В докладите на императорския дворец се използвала жълта на цвят хартия.
² Черните дрехи са отличителен белег на държавните служители от по-нисък ранг.

其五十九                                                                                    LIX 

探梅公子款柴門                                                                         Знатен момък търси сливов цвят, похлопа на вратата от вършини¹,
枝北枝南總未春                                                                         но в клонките на север и на юг не идва пролет в нашите градини.
忽見小桃紅似錦                                                                         Внезапно праскова разцъфнала съзира бляскаво червен брокат,
却疑儂是武陵人                                                                         той наистина ме подозира, че все пак съм жител на Улин²!

_____________________  

¹ Врата от сплетени вършини – вж. стихотворение XXIV  (Късна пролет).
² Препратка към героя от поемата на Тао Юан-мин „Записки за извора сред цъфналите праскови“. Той е рибар, живеещ в местността Улин, който попада случайно в селище сред високи планини. Неговите жители, откъснати от останалия свят, спокойно и тихо трудят, без да познават войни и размирици и се наслаждават на живота – едно прекрасно общество сред удивителна природа.

其六十                                                                                        LX 

村巷冬年見俗情                                                                         В края на зимата, в селската уличка, искрени чувства наблюдавам  
鄰翁講禮拜柴荆                                                                         съседите-старци почит изказват, скромния мой дом навестяват.
长衫布縷如霜雪                                                                         В дълги платнени, като сняг заскрежени, халати облечени,
云是家機自織成                                                                         те казват ми: "Нашите дрехи на домашните станове ги тъкат."

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.