© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ХЪ ДЖЪ-ДЖАН (659 – 744)

賀知章  
 
詠柳                                                         Върбата възпявам
                                          
碧玉妝成一樹高                                      Високо е дървото в нефритена премяна¹.
萬條垂下綠絲縧                                      с безброй висящи клони, нишки от коприна.
不知細葉誰裁岀                                      Не зная кой така изряза тесните листа?
二月春風似翦刀                                      Ножица е пролетният вятър през втората луна².
                                                                
__________________  
               
¹ Нефритена премяна – поетичен образ на върбовите листа.                
² Вторият лунен месец от китайската лунна година.


題袁氏別業                                             Написано на стената в крайградския дом на рода Юан

                                            
主人不相識                                              Не се познавахме досега с домакина,
偶坐為林泉                                              един срещу друг, край горския ручей седим.                    
莫謾愁沽酒                                              Не се тревожете как да купите вино,   
嚢中自有錢                                              монети в моята кесия ще намерим.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.