© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ДЖАН ДЗИУ-ЛИН (673 – 740)

張九齡

自君之出矣                                           Откакто надалеко ти замина

自君之出矣                                            Откакто надалеко ти замина,
不復理殘機                                            тъкачният стан не ми се стъкмява.    
思君如滿月                                            Тъгувам по тебе като пълна луна –
夜夜減淸輝                                            блясъкът нощ подир нощ намалява.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.