© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ЮЕФУ ОТ ДИНАСТИЯ ХАН (206 г.пр.Хр. – 220)

樂府 (漢)

長歌行                                            
      Дълга песен

青青園中葵                                     
     Избуелите малви в градините,
朝露待日晞                                          очакват слънцето да изсуши росата.
陽春布德澤                                          Пролетта е топла, пръска добрини,
萬物生光輝                                          с блясък, сияйно се раждат нещата.

常恐秋節至                                     
     Често плаши ме пристигналата есен
焜黃華葉衰                                          пурпурно-жълти, вехнат цветя и листа.
百川東到海                                     
     Стотици реки достигат на изток морето,
何時復西歸                                          кога ли пак на запад те ще потекат?

少壯不努力                                     
     Млад и силен, ако не работиш упорито, 
老大徒傷悲                                          напусто ще скърбиш и жалиш в старостта!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.