© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ЮЕФУ ОТ ЮЖНИ И СЕВЕРНИ ДИНАСТИИ (420 – 589)

樂府  (南北朝)

子夜四时歌                                        Четири песни по мелодия "Четирите годишни времена"

春歌                                                     Пролетна песен


春風動春心                                         Пролетният вятър пролетни чувства¹ вълнува. 
流目矚山林                                         озъртам се, в планинската гора очите впивам.
山林多奇采                                         Планинската гора е цялата в прекрасни цветове,
陽鳥吐清音                                         прелетните птици чисти гласове извиват.

_________________

¹ Пролетта и пролетните чувства в китайската поезия се явяват синоним на страсти, любовни чувства и желания.

夏歌                                                    Лятна песен

田蠶事已畢                                         В полето и бубарството приключи труда,       
思婦猶苦身                                         скръбната жена е изнурена, както и преди.           
當暑理絺服                                         Тънките платнени дрехи кърпи в зноя,        
持寄與行人                                         на заминалия си съпруг да изпроводи.

秋歌                                                     Есенна песен                                        

秋風入窗裏                                         Есенен вятър в прозорчето прониква,                           
羅帳起飄颺                                         копринения балдахин издува, развява.                               
仰頭看明月                                         Глава повдигам, съзерцавам ярката луна,                           
寄情千里光                                         да прати чувствата ми надалеч ѝ поверявам.
 
冬歌                                                    Зимна песен
 
果欲結金蘭                                         Желаеш ли с побратими да се обвържеш,
但看松柏林                                         в леса погледай само борове и кипариси.                         
經霜不墮地                                         Затрупани със скреж не рухват на земята,
歲寒無異心                                         в студената година, без подлост помежду си.

 
雀劳利歌辞                                       Песен за шумните врабчета

雨雪霏霏雀勞利                                 Сипе се обилно сняг, врабчета шумно цвърчат.
長嘴飽滿短嘴飢                                 Дългите човки сити, за късите човчици глад.

 
敕勒歌                                                Песен на тюрките                        

敕勒川                                                 Над тюркската равнина,              
陰山下                                                 в полите на Ин планина¹,               
天似穹廬                                             небето на юрта прилича,             
籠蓋四野                                             обгръща безкрайната шир.             
天蒼蒼                                                 Тъмносиньо е небето,                  
野茫茫                                                 необятна е степта,               
風吹草低見牛羊                                 вятър тревата превива, овце и волове разкрива.

_________________

¹ Планината Ин (Иншан) се намира в Северен Китай, в автономен район Вътрешна Монголия. На юг граничи с пустинята Гоби, а на север с Хуанхъ – Жълтата река. Там, в степите на Северен Китай, живеели чергарски племена, наричани с различни имена през вековете – тюрки, сюнну, гаодзю и т.н.

子夜歌                                                Песен от Дзъ-йе¹

夜長不得眠                                         Нощта е дълга и не мога да заспя,
明月何灼灼                                         пълната луна е светла и блестяща.      
想聞散喚聲                                         Мисля, че приканващ глас дочувам,      
虛應空中諾                                         напразно с „да" откликвам в пустошта.

__________________

¹ Дзъ-йе – име на куртизанка от IV в., с необикновен поетичен талант. Създадените от нея повече от сто любовни петсловни четиристишия, на основата на народните песни, слагат началото на цяло поетично направление, като произведенията в този жанр започват да се наричат "дзъ-йе".                                                                                                                                                                                                                                                                               
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.