© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ШЪН ЮЕ (441 – 513)

沈約

六憶 詩四首                                      Шест спомена (четири стихотворения)

其一                                                     (I)

憶來時                                                 Помня, когато пристига
灼灼上階墀                                         бляскава, прекрасна качва стъпалата.
勤勤敘別離                                         На сбогуване откровено мълви,
慊慊道相思                                         как недоволна, за любимия ще скърби.       
相看常不足                                         Без насита взаимно се гледаме,
相見乃忘飢                                         когато се видим, че сме гладни забравяме.

其二                                                      (II)


憶坐時                                                  Помня, когато приседне
點點羅帳前                                          крехка, нежна пред балдахина от свила.               
或歌四五曲                                          Или четири-пет песни изпее,
或弄兩三弦                                          или на две - три струни посвири.
笑時應無比                                          Щом се засмее, неподражаема става,
嗔時更可憐                                          намусена, още повече ме умилява.

其三                                                      (III)

憶食時                                                  Помня, когато се храни
臨盤動容色                                          изразът на лицето, донесат ли блюдата.
欲坐復羞坐                                          Иска да седне, и пак се стеснява,
欲食復羞食                                          да се храни желае, и пак се свени.
含哺如不飢                                          Сякаш е сита, не преглъща ни залче,
擎甌似無力                                          да вдигне чашата няма силици, май че.

其四                                                       (IV)

憶眠時                                                  Помня, когато заспива
人眠彊未眠                                          другите спят, да не заспи се насилва.
解羅不待勸                                          Без увещания тънката дрешка развързва,
就枕更須牽                                          на възглавка поляга, притегля отново халата.
復恐傍人見                                          Някой да я не зърне, още веднъж се страхува,
嬌羞在燭前                                          чаровно, пред горящата свещ, се срамува.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.