© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ЦЮ ЮАН (340? – 278 г.пр.Хр.)

屈原

九歌                                                         От цикъла "Девет песни"¹
禮魂                                                         Ритуал за душите на мъртвите² 

成禮兮會鼓                                             Обредът свършва, барабани бързо бият.                  
傳芭兮代舞                                             Танцьорките уханни треви си подават, една подир друга се сменяват.           
姱女倡兮容與                                         Красавици безгрижни пеят.             
春蘭兮秋菊                                             Пролетта – орхидеи, есента хризантеми дарява,              
長無絕兮終古                                         от времена незапомнени ритуалите не престават.  

_________________   
                                                                                                                                  
¹ Цикъл от единадесет стихотворения, описващи обредните песни на царство Чу, изпълнявани при жертвоприношения към духовете. 
² Обредна песен изпълнявана в края на жертвения ритуал към душите на мъртвите, разказваща реда на жертвоприношение.  
 
九章                                                        От цикъла  "Девет елегии”                           
橘頌                                                        Възхвала на мандариновото дърво


皇嘉樹 橘徠服兮                               От Небе и Земя е дървото чудесно, пристигна и се настани,
受命不遷 生南國兮                               Те, да не се преселва наредили, да живее в южните страни.

深固難徙 更壹志兮                               Дълбоко, здраво вкоренено, трудно мястото ще промени,
綠葉素榮 紛其可喜兮                           колко радва щедростта на бели цветове и листа зелени!
曾枝剡棘 圓果摶兮                               Тежките клони покрити с бодли, с плодове окръглени,  
青黃雜糅 文章爛兮                               корите силно блестят, в оранжево, зелено обагрени.

精色白 類任道兮                               Ярки отвън и чисти отвътре – плодовете – човек възвисен, 
紛縕宜脩 姱而不醜兮                           с външност прекрасна и с хубост дивна, несравнена!     
嗟爾幼志 有以異兮                               Ах, още в свойта младост, ти си толкоз необикновено,
獨立不遷 豈不可喜兮                           не се местиш, растеш самостойно, как да не съм възхитен?    

深固難徙 廓其無求兮                           Непоклатимо, с корени дълбоки, високо устремено,
蘇世獨立 橫而不流兮                           течението не следваш, пробудено, стоиш усамотено.
閉心自慎 終不失過兮                           Ти нивга не грешиш. предпазливо, с душа съкровена,
秉德無私 參天地兮                               по добродетелност на Небе и Земя си приравнено.    

願歲並謝 與長友兮                               Искам, в годините до края, да бъда твой приятел верен –        
淑離不淫 梗其有理兮                           красотата ти е несъмнена, стъблото – гордо извисено.       
年歲雖少 可師長兮                               Макар и младо на години, да учиш старите е отредено. 
行比伯夷 置以為像兮                           По обноски с  Бо И¹ те сравнявам, за пример сътворено!  

__________________
   
¹ Съвършен човек и мъдрец от края на династия Ин – XII в.пр.Хр., с изключително развито чувство за дълг и справедливост, като проявил заедно с брат си Шу Ци вярност към императорския  дом.          
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.