© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

УЕЙ ИН-У (737 – 792)

韋應物

詠春雪                                                   Възпявам пролетния сняг

裴回輕雪意                                            Блуждаят безцелно леки снежинки,
似惜豔陽時                                            Сякаш за пролет сияйна милеят.
不悟風花冷                                            Вятър неволно цвета изстудява,
翻令梅柳遲                                            кара сливи и върби да окъснеят.


州西澗                                               Планински ручей на запад от Чуджоу¹

獨憐幽草澗邊生                                    Обичам тревата край ручей планински стаена,       
上有鸝深樹鳴                                    пеят авлиги в сенките на дървеса зашумени.
春潮帶雨來急                                    С дъжда надвечер бърза пролетният прилив, 
野渡無人舟自橫                                    лодка напреко полегна на брода безлюден.                                 

____________________

¹ Днес окръжен град в провинция Анхуей.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.