© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ЛИ ДУАН (743 – ок. 782)

李端

聽箏                                                                             В цитрата¹ заслушан

鳴箏金粟柱                                                                 С изящни ключове от злато е цитра звънлива,                                       
素手玉房前                                                                 бели ръце² я докосват пред покои красиви.       

欲得周郎顧                                                                 Жадува силно погледът на Джоу³ да прикове – 
時時誤拂弦                                                                 от време на време струните дърпа фалшиво.  

___________________

¹ Цитра – в оригинала струнният щипков инструмент джън с 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23 или 26 струни, подобен на цитра. Ключовете му имат златни топчета накрая.      
² Образно за красиви женски ръце.          
³ Прославеният пълководец Джоу Ю от царство У, в периода на Трицарствието – II век. Той имал тънък слух и ако някой свирел неточно, веднага го поглеждал и поправял. Оттам и поговорката: "Ако е фалшив напева, то Джоу непременно ще се огледа". Вероятно в стихотворението се говори за влюбената в него съпруга.
                                                                                                                                       
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.