© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ГАО ШЪ (ок. 700 – 765)

高适

听张立本女吟                                                            Слушам, как девойка¹ напява стихове

危冠广袖楚宫妆                                                          Висока шапка, широки ръкави, с придворна премена²,   
独步闲庭逐夜凉                                                          самотна броди из тихия двор в тъмнината студена.
自把玉钗敲砌竹                                                          С нефритова игленка³ от косите почуква бамбука във такт –
清歌一曲月如霜                                                          без съпровод е песента й, луната – като заскрежена.

__________________

¹ Оригиналното заглавие е: "Слушам, как девойката Джан Ли-бън напява стихове". Подробности за девойка с такова име не са известни. Прието е, че става дума за професионална певица.        
² Модата на знатните дами от южните части на Китай по онова време.
³ Игленка (диал.) – фуркет, игла със златно топче или украшение в края.
                                                                        
                        
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.